387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

adresa B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO 26068877
DIČ CZ26068877
DIČ pro účely DPH CZ699005400
identifikátor datové schránky     nv6fc5q
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu  2107918128/2700

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Informace, jak se k nám dostanete, naleznete zde.    

Kontakty na jednotlivá nemocniční oddělení naleznete zde.

Ke komunikaci s námi můžete využít i Kontaktní formulář.

 

Základní kontakty

Spojovatelka 38787 1111  
Terminál - informace 38787 2626  
Kancelář vedení 38787 2011 sekretariat@nemcb.cz 
Podatelna, provozní doba 38787 2020, 38787 2021 podatelna@nemcb.cz 
Pokladna, provozní doba 38787 2206, 38787 2218 podatelna@nemcb.cz

 

Agenda stížnosti a dokumentace, úřední hodiny: po-čt 10.00-14.00 h

Stížnosti 387 87 2012 podnety@nemcb.cz
Zdravotnická dokumentace -
žádosti fyzických osob (pacient, osoba blízká apod.)

723 975 522,
387 87 2013

dokumentacefo@nemcb.cz

Zdravotnická dokumentace -
žádosti právnických osob 

387 87 2018

dokumentacepo@nemcb.cz

DPO - Data Protection Officer
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

727 931 965 leseticky@jihnem.cz