387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Úsek komunikace a péče o zaměstnance

Ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance
Bc. Iva Nováková, MBA 

387 87 2001 novakova.iva@nemcb.cz

Vedoucí oddělení
Věra Červová, MBA

387 87 2101 cervova.vera@nemcb.cz

Žádosti o zaměstnání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Úsek dalšího vzdělávání
Ing. Vendula Cepáková

387 87 2112 cepakova.vendula@nemcb.cz

Žádosti o zaměstnání - úklid, prádelna, kuchyně apod.
Lenka Slabá
Jana Švábová

387 87 2102
387 87 2110

slaba.lenka@nemcb.cz
svabova.jana@nemcb.cz