387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Úsek komunikace a péče o zaměstnance

Ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance
Bc. Iva Nováková, MBA 

38787 2001 novakova.iva@nemcb.cz

Vedoucí oddělení
Věra Červová, MBA

38787 2101 cervova.vera@nemcb.cz

Žádosti o zaměstnání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Úsek dalšího vzdělávání
Ing. Vendula Cepáková

38787 2112 cepakova.vendula@nemcb.cz