387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ekonomický úsek

Ředitel ekonomického úseku 
Ing. Petr Klíma, MBA
petr.klima@nemcb.cz  
Vedoucí oddělení
Ing. Jiřina Alex Moučková, MBA
mouckova.jirina@nemcb.cz 387 87 2202
Zástupkyně vedoucí odd. 
Bc. Radka Tóthová, MBA
tothova.radka@nemcb.cz 387 87 2217
Hlavní účetní
Bc. Dagmar Gleichová, MBA
gleichova.dagmar@nemcb.cz 387 87 2205

Obchodní oddělení

Zástupce vedoucího oddělení
Martina Krejčová
krejcova.martina@nemcb.cz 387 87 2216
Zástupce vedoucího oddělení 
Ing. Jitka Bouzková
bouzkova.jitka@nemcb.cz 387 87 2228