387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Referát BOZP a PO

 

František Zachař  38787 2140 zachar.frantisek@nemcb.cz
Bc. Roman Schmidt 38787 2140 schmidt.roman@nemcb.cz