387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Obchodní úsek

Ředitel obchodního úseku 
Ing. Jiří Gajdoš

gajdos.jiri@nemcb.cz

 

 

Obchodní oddělení

Zástupce vedoucího oddělení
Martina Krejčová

krejcova.martina@nemcb.cz

 

387 87 2216
Zástupce vedoucího oddělení 
Ing. Jitka Bouzková

bouzkova.jitka@nemcb.cz

 

387 87 2228