387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Oddělení zdravotní techniky

Vedoucí oddělení 
Radek Marcín, DiS., MBA 

38787 2224 marcin.radek@nemcb.cz

Oddělení stavebních investic

Vedoucí oddělení 
Ing. František Bostl 

38787 2222

bostl.frantisek@nemcb.cz

 

Oddělení IT

Vedoucí oddělení 
Ing. Pavel Majer 

38787 2040

majer.pavel@nemcb.cz

Oddělení obslužných činností

Vedoucí oddělení 
Zdeněk Marcín, MBA

+420 606 655 855 marcin.zdenek@nemcb.cz

Pracoviště Správy budov a ploch
Zástupce vedoucího oddělení

Petr Tonzar

+420 606 751 434 tonzar.petr@nemcb.cz

Pracoviště Stravovací služby
Zástupce vedoucího oddělení

Antonín Vorel

+420 721 760 744 vorel.antonin@nemcb.cz

Pracoviště Úklidové služby
Martina Juričková

+420 702 187 185 uklid@nemcb.cz

Pracoviště Ubytovací služby
Mgr. Filip Dědouch

+420 602 872 726 ubytovna@nemcb.cz

Pracoviště Odpadové služby
Richard Kníže

+420 607 500 048 knize.richard@nemcb.cz

Pracoviště Sklady
Jan Hlach

+420 775 977 452 hlach.jan@nemcb.cz

Pracoviště Prádelenské služby
Martina Kůtová

+420 606 866 345 pradelna@nemcb.cz

Pracoviště Zdravotnické dopravy
Pracoviště Informační a bezpečnostní služby 

František Bílý

+420 607 781 972

bily.frantisek@nemcb.cz