387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance onemocnění ucha

Otologie je obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění ucha.

Diagnostikou a léčbou pacientů s onemocněním ucha se zabývá všeobecná ORL ambulance. O pacienty s chronickými záněty a komplikacemi ušních onemocnění se stará specializovaná otologická ambulance.

Většinu pacientů do otologické ambulance přivádí chronický zánět středního ucha projevující se nejčastěji bolestí, výtokem z ucha, zhoršeným sluchem a dalšími potížemi. Pacienti s hnisavými středoušními záněty jsou také ohroženi vážnými komplikacemi extra- a intrakraniálními (např. paréza lícního nervu, zánět vnitřního ucha, hnisavý zánět mozkových blan, absces mozku apod.). Pacient má tedy v tomto případě sníženou kvalitu života a zároveň je i ohrožen na životě. Jediným léčebným řešením je operace.

Významnou součástí léčby je tedy v Nemocnici České Budějovice i moderní chirurgická léčba takzvaná otochirurgie. Ve středoušní chirurgii rozlišujeme dva druhy operací - sanační a rekonstrukční – tympanoplastiky. Při sanační operaci jsou odstraněny zánětlivě změněné tkáně spánkové kosti, čímž se zabrání vzniku komplikací s tímto zánětem spojených. Při rekonstrukčních operacích (tympanoplastikách) je rekonstruován bubínek a středoušní kůstky. Jejich cílem je zajištění správné funkce středouší a zlepšení sluchu. V otochirurgii velmi úzce spolupracujeme s ORL klinikou Fakultní Nemocnice Motol.

Na našem pracovišti se staráme o pacienty z celého Jihočeského kraje a poskytujeme superkonziliární služby ostatním ORL pracovištím a ambulantním specialistům v kraji.

 

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy