387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) zajišťuje vyšetření a léčbu onemocnění ucha, nitroušního rovnovážného ústrojí, nosu a vedlejších nosních dutin, polykacích cest, hrtanu, krku, slinných žláz, štítné žlázy a příštítných tělísek.

Každoročně je hospitalizováno 1200 pacientů, je provedeno 1400 operací, v ambulanci je ošetřeno 19 000 pacientů.

Lůžková stanice disponuje 22 standardními lůžky a pooperačním pokojem se dvěma monitorovanými lůžky. Péči o dětské pacienty zajišťujeme ve spolupráci s dětským oddělením.

Chirurgická část

Chirurgická část oddělení provádí komplexní rozsah operací v oboru na dvou moderně vybavených operačních sálech pro dospělé i děti. ORL oddělení dále dvakrát týdně využívá jeden operační sál pro dětské pacienty, který je umístěn v horním areálu nemocnice v operačním traktu chirurgického pavilonu v blízkosti Dětského oddělení.

Díky významným investicím využíváme na operačních sálech nejmodernější vybavení včetně operačního mikroskopu, laseru, endoskopické věže s rozlišením obrazu 4K, elektromagnetické navigace, endoskopů i s NBI zobrazením, radiofrekvenční termoterapie, neuromonitorace zvratného, lícního a přídatného nervu a mnoho dalšího vybavení.

Chirurgická část poskytuje služby včetně vysoce specializovaných výkonů:

 • Chirurgie ucha – kompletní spektrum výkonů včetně otosklerózy
 • Chirurgie nosu, vedlejších dutin nosních – včetně vysoce specializovaných výkonů na přední bazi lební
 • Chirurgie hrtanu a hltanu – s využitím mikrolaryngoskopie s laserem
 • Chirurgie slinných žláz – včetně neuromonitorace lícního nervu
 • Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek – včetně neuromonitorace zvratného nervu
 • Chirurgie u pacientů s chrápáním a obstrukční spánkovou apnoí
 • Chirurgické výkony otorinolaryngologické – adenotomie, tonzilektomie, tonzilotomie a další výkony.

V souladu se současnými trendy velkou část hospitalizovaných tvoří pacienti přijímaní k operacím. Charakter oboru nám umožňuje pacienty brzy propouštět do domácího ošetřování. V současné době tak převažují jednodenní nebo krátkodobé hospitalizace.

Ambulantní část

Je tvořena čtyřmi vzájemně propojenými běžnými ambulancemi, dále otologickou ambulancí, audiologickou vyšetřovnou s dvěma tichými komorami, traktem foniatrické ambulance s oddělenou pracovnou lékaře a sestry, vyšetřovnou pro poruchy rovnovážného ústrojí a dvěma pracovnami logopedů.

Ambulantní část oddělení poskytuje služby ve všeobecných a specializovaných ambulancích

 • Audiologie (vyšetření sluchu)
 • Neurootologie (nitroušní poruchy sluchu a rovnováhy)
 • Otologie (onemocnění středního ucha a zevního ucha, pooperační péče)
 • Foniatrie (poruchy řeči, hlasu, sluchu - sluchadla)
 • Logopedie (reedukace vad a poruch řeči a sluchu)
 • Ambulance pro chrápání a poruchy spánku (léčba chrápání, spánková apnoe)
 • Dětská ORL
 • Onkologická poradna
 • Rinologická poradna (se zaměřením na onemocnění nosu, vedlejších nosních dutin a spodiny lební)
 • Fibroendoskopická ambulance (kontroly po léčbě nádorů hrtanu)
 • Sonografická ambulance

Oddělení úzce spolupracuje s ostatními obory při léčbě onemocnění hlavy a krku. Ve spolupráci s onkologickým oddělením zajišťujeme komplexní péči o nemocné se zhoubnými nádory v oblasti hlavy a krku. ORL tým na onkologickém oddělení je každý čtvrtek od 9.00 do 13.00 hodin.

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy