387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance onemocnění hlasu, řeči a sluchu

Obor foniatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a rehabilitací poruch a chorob hlasu, řeči a sluchu u dětí i dospělých.

Specializovaná foniatrická ambulance používá více vyšetřovacích a léčebných metod.

Při vyšetření hlasivek se používá laryngostroboskop s videozáznamem. U hlasivek se zaměřujeme na rehabilitace akutních, chronických a pooperačních stavů. Mezi naše pacienty patří například hlasoví profesionálové (zpěváci, rozhlasoví moderátoři, učitelé), ale i nemocní s hlasivkovými uzlíky, poruchami hlasu způsobenými extraezofageálním refluxem a dalšími onemocněními.

Zvláštní kategorií jsou pacienti po totální laryngektomii (odstranění hrtanu), u kterých se zabýváme rehabilitací prostřednictvím náhradního komunikačního systému.

V oblasti poruch řeči patří mezi naše pacienty zejména děti s vývojovou dysfázií, audiogenní dyslálií, prostým opožděným vývojem řeči, ale i další. Kromě dětských pacientů jsou našimi klienty i dospělí nemocní s afázií vzniklou například po cévní mozkové příhodě.

V rámci foniatrie poskytujeme také komplexní péči pacientům všech věkových kategorií s poruchami sluchu. Na základě podrobného vyšetření indikujeme optimální terapeutický a rehabilitační postup včetně předpisu sluchadel.

Zcela specifickou kategorií je vyšetření sluchu u nejmenších dětí a rehabilitace vrozených sluchových vad. Již od prvních dnů života lze vyšetřit sluch pomocí některé z objektivních vyšetřovacích metod, jakými jsou otoakustické emise (OAE) nebo vyšetření evokovaných sluchových potenciálů (BERA).

Naše pracoviště koordinuje screening sluchu u novorozenců v Jihočeském kraji. Po narození je každé dítě vyšetřeno metodou OAE již v porodnici. V případě, že neprojde screeningem, je odesláno na naše pracoviště k dovyšetření. ORL pracoviště zajišťuje i vyšetření BERA v přirozeném spánku ke stanovení sluchového prahu u nejmenších pacientů s navržením optimální rehabilitace formou sluchadel či kochleární implantací. Zcela zásadní roli zde hraje čas, protože pokud není sluchová vada rehabilitována co nejrychleji (nejpozději do tří let), dochází k těžkému narušení vývoje řeči nebo k jejímu nevyvinutí.

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy