387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance vyšetření rovnovážného ústrojí

Obor neurootologie se zabývá vyšetřováním a léčbou nemocných se závratěmi způsobenými poruchou vestibulárního aparátu (rovnovážného ústrojí).

Závratě jsou jedním z nejčastějších medicinských problémů, alespoň jednou za život zažije závrať okolo 40 % populace. Příčiny závrati jsou rozmanité, mohou být například orogenní (způsobené ušním onemocněním) či vestibulární, ale také kardiovaskulární, respirační, neurologické, vertebrogenní (způsobené onemocněním páteře) a další. K řešení problému pacienta je proto nutná mezioborová spolupráce. Přesto se u více než 20 % závrativých stavů nepodaří odhalit jejich příčinu.

Úlohou ORL lékaře je diagnostika a léčba závratí způsobená patologií vestibulárního aparátu ve vnitřním uchu a vestibulárního nervu (periferní vestibulární syndrom).

Vyšetření závratí se skládá

  • z ORL vyšetření (otoskopie, orientační vyšetření funkce hlavových nervů, vyšetření sluchu)
  • z klinického a přístrojového vestibulárního vyšetření

Klinické vestibulární vyšetření je základem ke stanovení diagnózy, zahrnuje podrobnou anamnézu, vyšetření vestibulookulárních a spinovestibulárních reflexů a provedení polohovacích testů k vyšetření benigního paroxysmálního polohového vertiga.

Vzhledem k významnému pokroku v medicíně i technice v posledních letech jsou do klinické praxe zaváděna nová přístrojová vestibulární vyšetření, která jsou mnohem citlivější a přesnější a pomáhají lépe určit správnou diagnózu. Na našem oddělení je jako jedni z prvních v republice máme k dispozici. Jedná se o přístrojové vyšetření k provádění videonystagmografie a k provádění video head impulse testu (vHIT). Při vyšetření těmito přístroji má pacient nasazeny brýle s citlivými vysokorychlostními kamerami, které snímají a zachycují velmi drobné pohyby očí a umožňují počítačovým programům vyšetření zakreslit a podrobně vyhodnotit, což vede k lepší diagnostice závratí.

Přístrojové vybavení nám umožňuje poskytovat ostatním ORL pracovištím a všem neurologickým pracovištím v kraji konziliární a superkonziliární služby v oblasti neurootologie na té nejvyšší dostupné úrovni.

 

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy