387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance vyšetření sluchu

Audiologie je věda, která se zabývá studiem normálního a poškozeného sluchu.

Základem každého audiologického vyšetření je tónová audiometrie, při níž jsou pacientovi pouštěny přesně definované tóny pomocí sluchátek a pomocí kostního vibrátoru. Pacient pak sám udává, zda tón slyší či neslyší.  Na základě vyšetření je možné stanovit nedoslýchavost převodního, percepčního nebo smíšeného typu. V některých případech může být užitečná slovní audiometrie.

K dalším vyšetřením patří metody objektivní audiometrie, které hodnotí biosignály, které vznikají vlivem akustického podnětu a pacient je vůlí neovlivní. Mezi metody objektivní audiometrie patří impedanční audiometrie (tzv. tympanometrie), vyšetření otoakustických emisí (OAE) a evokovaných potenciálů (BERA).

Důležitou činností audiologického pracoviště je také již mnoho let audiometrické sledování pracovníků, kteří jsou ve svém zaměstnání vystaveni zvýšenému hluku.

Ve spolupráci s foniatrickou ambulancí naše pracoviště koordinuje screening sluchu u novorozenců v Jihočeském kraji. Po narození je každé dítě vyšetřeno metodou OAE již v porodnici. V případě, že neprojde screeningem, je odesláno na naše pracoviště k dovyšetření. ORL pracoviště zajišťuje i vyšetření BERA v přirozeném spánku ke stanovení sluchového prahu u nejmenších pacientů s navržením optimální rehabilitace formou sluchadel či kochleární implantací. Zcela zásadní roli zde hraje čas, protože pokud není sluchová vada rehabilitována co nejrychleji (nejpozději do tří let), dochází k těžkému narušení vývoje řeči nebo k jejímu nevyvinutí.

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy