387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance komunikačních kompetencí

Klinická logopedie se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií komunikačních kompetencí ve všech věkových kategoriích (děti, dospělí i senioři).

Logopedickou intervenci provádíme u ambulantních pacientů ve 2 ambulancích klinické logopedie na ORL oddělení a u hospitalizovaných pacientů v lůžkové části nemocnice. Po propuštění hospitalizovaných pacientů z nemocnice mohou pokračovat v terapii ambulantně.

Poskytujeme odbornou péči dětským pacientům s vadami a poruchami sluchu (uživatelé sluchadel a kochleárních implantátů), s opožděným vývojem řeči, s poruchami vývoje výslovnosti (dyslalie), s poruchami specificky narušeného vývoje řeči (vývojová dysfázie), s narušením plynulosti řečového projevu (koktavost a breptavost), s poruchami motorické realizace řeči (vývojová dysartrie) a s dalšími poruchami.

U pacientů dospělých a u seniorů řešíme problematiku stavů po cévních mozkových příhodách, úrazech, infekčních onemocněních, nádorových onemocněních a neurodegenerativních onemocněních centrálního nervového systému (Parkinsonova choroba, ALS, Alzheimerova demence apod.). Projevují se u nich poruchy řečových schopností (afázie), poruchy motorické realizace řeči (získaná dysartrie), poruchy polykání (dysfagie), poruchy hlasu (dysfonie), poruchy kognitivních a gnostických funkcí (poruchy paměti, pozornosti, vizuálního, sluchového a hmatového poznávání a chápání).

Pracujeme i s dospělými pacienty s vadami sluchu (uživatelé kochleárních implantátů), s poruchou hlasu a s poruchou polykání nebo po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku.

Naleznete nás v pavilonu E - v dolním areálu Nemocnice :

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy