387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Centrum pro léčbu bolesti hlavy

V roce 2020 bylo v Českých Budějovicích zřízeno a schváleno sekcí odborné společnosti Centrum pro léčbu bolestí hlavy. Od stejného roku je dostupná léčba migrény v podobě protilátek proti tzv. komplexu CGRP (calcitonin gene related peptide). CGRP je látka tělu vlastní, která se účastní v mechanismu migrenózní bolesti hlavy. Tento mechanismus vzniku a rozvoje migrény není výhradní ani jediný. Proto je to jeden z důvodů, proč je tato léčba účinná u části pacientů a pouze částečně. Léčba je od roku 2020 hrazena ze zdravotního pojištění, nemusí však být akceptována všemi zdravotními pojišťovnami. Podávání léčby je směřováno právě do center, jedním z důvodů je nákladnost léčby.

Abychom Vám mohli léčbu poskytovat, musí být splněna kritéria pro její zahájení a současně i pro její pokračování. Tato kritéria musí být splněna bezezbytku. Indikaci k zahájení léčby provádíme na základě neurologického vyšetření lékařem centra a při splnění a odpovídajícím způsobem doložených kritériích pro zahájení léčby. Pro usnadnění jsme připravili stručný manuál pro Vás i Vašeho ošetřujícího lékaře, který si můžete stáhnout zde. Optimálním způsobem je, aby Vám formulář pomohl vyplnit lékař, který Vás léčí pro bolesti hlavy, jednotlivé údaje podpořil výpisem ze zdravotnické dokumentace, nebo kopií lékařských zpráv a celý formulář podepsal a opatřil vlastním razítkem. Vyplněný a podepsaný formulář s příslušnou zdravotnickou dokumentací přineste s sebou k vyšetření v centru.

Čím můžete přispět ke zpřístupnění léčby 

Pečlivě archivovanou zdravotnickou dokumentací, svědomitým vedením deníku bolesti hlavy. Doporučený formát deníku je ke stažení zde.

Léčba protilátkami proti CGRP je formou injekcí podávaných 1x za měsíc až 1x za 3 měsíce, které Vám budou aplikovány v centru.

Co dělat, když nejsou splněna kritéria pro léčbu protilátkami proti CGRP 

  • Zajistit doklady o průběhu onemocnění a dosavadní léčbě
  • Doplnit chybějící podmínky léčby absolvováním profylaktické léčby odpovídajícími preparáty v odpovídajícím dávkování po dostatečnou dobu
  • Pečlivé a správné vedení deníku bolestí hlavy

Co dělat, když nebude léčba protilátkami proti CGRP účinná

Předáme Vás zpět do péče Vašeho ošetřujícího lékaře s patřičným doporučením a návrhem dalšího postupu.

Funkcí centra pro léčbu bolestí hlavy je jednak poskytování specifické léčby migrény protilátkami proti CGRP, dále pak konzultační a konziliární činnost v oblasti bolestí hlavy pro pacienty Jihočeského kraje.

Našim zájmem je zpřístupnit léčbu protilátkami proti CGRP pacientům z celého jihočeského regionu. Komunikujeme proto s regionálními neurology i praktickými lékaři. Jsme připraveni jim poskytnout potřebné údaje a podklady k referování do centra (ke stažení zde) tak, aby se maximálně usnadnil indikační a schvalovací proces.

Součástí práce centra je přednášková a výuková činnost periodicky probíhající formou odborných seminářů, sdělení a periodických školení.

Materiály ke stažení

Kontakty

Pavilon T1, přízemí, vstup ze Schneiderovy ulice
Vedoucí lékař centra: MUDr. Lucie Kozáková
Lékaři: MUDr. Drahoslava Tišlerová, MUDr. Lenka Mikulová
Sestra: Anna Valachovičová, DiS, Mgr. Kateřina Němcová
Telefon: 38787 5823
email: bolestihlavy@nemcb.cz

Naleznete nás v pavilonu C a T1:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy