387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Certifikát_akreditace_ČSAZ_2022-2025.jpg (3.73 MB)  

Nemocnice České Budějovice, a.s. – Nemocnice podporující zdraví (HPH)

Nemocnice České Budějovice, a.s., se 1. 4. 2016 zapojila do Mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví (NPZ), čímž přijala dlouhodobý program podpory prevence a zdravého životního stylu. Tato síť je iniciovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), řídí se mezinárodně uznanými principy, zásadami, doporučeními, standardy a na zdraví orientovanými ukazateli pro nemocnice a organizace poskytující zdravotnické služby. Členy sítě jsou kromě evropských zařízení také mnohé nemocnice z jiných světadílů.

V rámci programu Nemocnice podporující zdraví se zdravotničtí zaměstnanci NCB při své každodenní činnosti podílí na zvyšování zdravotního uvědomení obyvatelstva a vytváření zdravého životního stylu, hlavně edukační činností, poskytováním edukačních materiálů, edukačními pořady vysílanými ve vnitřním televizním okruhu. Vedení NCB vytváří pro své zaměstnance zdravé pracovní podmínky, organizuje preventivní prohlídky, očkování, postupnou rekonstrukcí pavilonů zlepšuje pracovní prostředí, poskytuje svým zaměstnancům různé benefity se zaměřením na upevňování zdravého životního stylu.

V rámci NCB jsou na prevenci nemocí zaměřeny při své každodenní činnosti prakticky všechna oddělení a ambulance.

Kompletní seznam naleznete zde.

Národní linka pro odvykání kouření - 800 350 000

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku - https://www.slzt.cz

Aktualizace provedena dne 8. 6. 2022

 

Nemocnice České Budějovice, a.s., se zapojila do projektu „Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku

odkaz na článek zde: http://www.nemcb.cz/upload/files/nemocnicni_zpravodaj_2020_c6_web.pdf