387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Řízení kvality a bezpečí

Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájila certifikaci Kvality a bezpečí

Ve dnech 6. a 7. června 2022 se v Nemocnici České Budějovice, a.s. uskutečnilo externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, takzvaná reakreditace. Reakreditační šetření provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, která posuzovala úroveň poskytovaných zdravotních služeb v Nemocnici České Budějovice, a.s. na zdravotnických i nezdravotnických pracovištích. Cílem externího auditu bylo posouzení plnění hodnotících standardů a ukazatelů řízení kvality a bezpečí a kontinuálního zvyšování kvality v organizaci. Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájila certifikát Kvality a bezpečí na další tříleté období.

   

 

Certifikace Kvality a bezpečí 2019

Ve dnech 5. a 6. června 2019 se v Nemocnici České Budějovice, a.s., uskutečnilo hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, takzvaná reakreditace. Hodnotitelský tým České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví posoudil úroveň poskytovaných zdravotních služeb v českobudějovické nemocnici jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích a nemocnice tak obdržela certifikát kvality a bezpečí s platností na tři roky.

„Velmi mě těší, že členové hodnotitelského týmu mimo jiné velmi pozitivně hodnotili mimořádnou vstřícnost všech zdravotníků, se kterými přišli během reakreditace do kontaktu. Nemocnici České Budějovice a tímto samozřejmě také všem jejím pacientům k reakreditaci gratuluji!“ uvádí bývalá hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

„Mám radost, že opět mohu celému týmu naší nemocnice poděkovat. Konkrétně pak musím jmenovat doc. MUDr. Jozefa Filku, Ph.D., náměstka pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče, který odvádí výbornou práci,“ říká MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Absolutní vítěz celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019

Nemocnice České Budějovice, a.s., poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči na tak vysoké úrovni, že se stala v kategorii nemocnice nad 1000 lůžek absolutním vítězem celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019.

Tuto soutěž už několik let vyhlašuje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. Českobudějovická nemocnice uspěla mezi několika desítkami tuzemských zdravotnických zařízení. Hodnotitelský tým České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví posuzoval úroveň poskytovaných zdravotních služeb v českobudějovické nemocnici ve všech standardech a ukazatelích.

Získaného ocenění si velmi vážíme. Jde o uznání práce všech našich zaměstnanců a zároveň o důležitý signál našim pacientům, že péče poskytovaná v českobudějovické nemocnici je bezpečná a kvalitní,“ říká MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

 Certifikát kvality a bezpečí 2019.jpg (120 KB)