387 87 11 11
Víc než nemocnice.
 
_DSC5798.jpg (6.14 MB)

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

předseda představenstva
generální ředitel
sekretariat@nemcb.cz
tel.: 387 87 2011

Michal Šnorek se narodil v roce 1982 v Českých Budějovicích. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a management zdravotnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Od roku 2006 pracuje jako lékař kardiocentra českobudějovické nemocnice. Michal Šnorek není členem žádné politické strany.

V letech 2014–2019 zastával pozici ředitele Úseku interních oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Od 5. dubna 2019 zastává funkci předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s, který vykonává činnosti generálního ředitele nemocnice.


NEMCB 3. focení - 22.2.2023-040 - MUDr. Jaroslav Novák, MBA.jpg (5.93 MB)

MUDr. Jaroslav Novák, MBA

člen představenstva
ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů
sekretariat@nemcb.cz 
tel.: 387 87 2011

_DSC4496.jpg (7.41 MB)

Ing. Michal Čarvaš, MBA

člen představenstva 
carvas@jihnem.cz 
tel.: 387 87 2981

MUDr. Jiří Holan, MBA

člen představenstva
tel: 382 77 2001

NEMCB 3. focení - 22.2.2023-050 - Mgr. Petr Studenovský.jpg (5.66 MB)

Mgr. Petr Studenovský

člen představenstva,
předseda představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.
studenovsky@jihnem.cz 
tel.: 387 87 2981

Ing. Petr Klíma

Ing. Petr Klíma, MBA

ředitel ekonomického úseku
klima.petr@nemcb.cz 
tel.: 387 87 2980

Ing. Jiří Gajdoš - obchodní ředitel.jpg (15.51 MB)

Ing. Jiří Gajdoš

ředitel obchodního úseku
gajdos.jiri@nemcb.cz 
tel.: 387 87 2008

Ing. Petr Klíma

MUDr. Aleš Chrdle

ředitel úseku interních oborů
chrdle.ales@nemcb.cz 
tel.: 387 87 4600

MUDr. Ladislav Pešl

MUDr. Ladislav Pešl

ředitel úseku kardiovaskulárního a thorakálního centra
pesl.ladislav@nemcb.cz
tel.: 387 87 4301

NEMCB_portréty-1090 - MUDr. Aleš Petřík, Ph.D..jpg (2.51 MB)

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

ředitel úseku chirurgických oborů
petrik.ales@nemcb.cz
tel.: 387 87 5250

NEMCB 3. focení - 22.2.2023-069 - MUDr. Miroslav Verner.jpg (6.71 MB)

MUDr. Miroslav Verner

ředitel úseku centrálních laboratoří
verner.miroslav@nemcb.cz
tel: 387 87 3500

_DSC0735.jpg (6.24 MB)

Bc. Iva Nováková, MBA

ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance
novakova.iva@nemcb.cz
tel: 387 87 2001

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

náměstek pro vědu, výzkum a školství
bulava.alan@nemcb.cz
tel.: 387 87 2006

Mgr. Monika Kyselová, MBA

Mgr. Hana Dohnalová

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra
dohnalova.hana@nemcb.cz
tel.: 387 87 2150

NEMCB 3. focení - 22.2.2023-029 - PhDr. Mgr. Hana Kubešová.jpg (5.54 MB)

PhDr. Mgr. Hana Kubešová

náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče
kubesova.hana@nemcb.cz
tel.: 387 87 2005