387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Etická komise

Předseda doc. MUDr. František Vorel, CSc.
(Soudnělékařské oddělení)
38787 3401 eticka@nemcb.cz

Členové Etické komise:

 • Marta Linhartová (Soudnělékařeké oddělení) - jednatelka
 • PhDr. Zdeněk Mareš, Th.D. (externí člen)
 • MUDr. Alena Šafářová Rosaninová (externí člen)
 • MUDr. Ivo Staněk (Interní oddělení)
 • MUDr. Pavel Timr (Dětské oddělení)
 • MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (Psychiatrické oddělení)

Statut a jednácí řád etické komise ZDE

Ceník činností nehrazených ze zdravotního pojištění - Etická komise

Termíny jednání

V roce 2024 bude zasedat EK v těchto termínech: 26.1., 23.2., 22.3., 26.4., 24.5., 28.6., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12.


ATB tým

Vedoucí MUDr. David Šůs
(Pracoviště bakteriologie, Laboratoř klinické mikrobiologie)

387 87 3731

sus.david@nemcb.cz

 Členové ATB týmu

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. Iva Šípová (Ústavní epidemiolog)
 • MUDr. Magda Balejová (Pracoviště bakteriologie Laboratoře lékařské mikrobiologie)
 • MUDr. Radek Cihlář, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)
 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické oddělení)
 • MUDr. Marie Pešková (Interní oddělení)
 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské oddělení)
 • MUDr. David Musil (Ortopedické oddělení)
 • MUDr. Zuzana Mandátová (Gastroenterologické oddělení)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

Komise pro kontrolu infekcí 

Vedoucí MUDr. Iva Šípová
(Ústavní epidemioložka)
38787 4661 - 4662 sipova.iva@nemcb.cz

Členové Komise pro kontrolu infekcí

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. David Šůs (Vedoucí ATB týmu)
 • MUDr. Magda Balejová (Laboratoř bakteriologie)
 • MUDr. Radek Cihlář (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)
 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické oddělení)
 • MUDr. Marie Pešková (Interní oddělení)
 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské oddělení)
 • MUDr. David Musil (Ortopedické oddělení)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

Léková komise

Předseda PharmDr. Ondřej Pavlíček 38787 3100 pavlicek.ondrej@nemcb.cz

Členové lékové komise

 • prim. MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. David Šůs (vedoucí ATB týmu)
 • MUDr. Jiří Klíma (Dětské oddělení)
 • prim. MUDr. Petr Pták (Chirurgické oddělení)
 • MUDr. Petr Rychlík (Onkologické oddělení)
 • MUDr. Ivo Staněk (Interní oddělení)
 • prim. MUDr. Richard Tesařík (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)
 • prim. MUDr. Jiří Haniš (Kardiologické oddělení)
 • prim. MUDr. Jana Vondráková Ph.D. (Oddělení klinické hematologie)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Ústavní lékárna)
 • Ing. Jiří Gajdoš (Obchodní oddělení)

Rada pro kvalitu a bezpečnost

Předseda PhDr. Mgr. Hana Kubešová
(Náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče)
38787 2005 kubesova.hana@nemcb.cz

Členové Rady pro kvalitu a bezpečnost Nemocnice České Budějovice, a.s.

 • PhDr. Mgr. Hana Kubešová - náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče – předseda Rady, kromě toho odpovědná za systém řízené dokumentace a systém auditů v NCB, za dodržování platných právních předpisů při tvorbě interních řídících dokumentů
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. - předseda představenstva
 • Mgr. Hana Dohnalová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, odpovědná za kvalitu ošetřovatelské péče, ošetřovatelské standardy a ošetřovatelskou dokumentaci
 • Bc. Iva Nováková, MBA –  ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance, odpovědná za personální bezpečnost a za spokojenost pacientů a zaměstnanců
 • MUDr. Jiří Janžura – odpovědný za řízení kvality zdravotnické dokumentace
 • MUDr. Iva Šípová – ústavní epidemiolog – odpovědná za realizaci Programu prevence a kontroly infekcí
 • Ing. Pavel Majer – odpovědný za bezpečnost informačních technologií
 • Ing Pavel Hronek - manažer kybernetické bezpečnosti
 • Zdeněk Marcín, MBA – odpovědný za fyzickou bezpečnost (osob, majetku a aktiv NCB)
 • MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. – ředitel úseku chirurgických oborů, odpovědný za kvalitu, bezpečnost a zavádění elektronické ZD a vývoj NIS-u
 • František Bílý – bezpečnostní manažer
 • František Zachař – odpovědný za oblast BOZP, PO
 • Ing. Marie Kašparová - manažerka kvality, odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 v Centrálních laboratořích
 • Eva Přibylová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení kvality
  podle normy ISO 15189 na Patologické m oddělení
 • Mgr. Jana Štegbauerová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 na Transfuzním oddělení
 • PharmDr. Ondřej Pavlíček Ph.D. - odpovědný za zavádění systému řízení kvality
  podle normy ISO 9001 v Lékárně

Komise pro radiační ochranu 

Předseda MUDr. Jaroslav Novák, MBA
(Člen představenstva, ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů)
38787 2011

novak.jaroslav@nemcb.cz

Členové Komise pro radiační ochranu od 1. 4. 2021

 • Mgr. Radek Doležel - radiologický fyzik RDO
 • Ing. Alena Chourová - radiologický fyzik ONO
 • PhDr. Mgr. Hana Kubešová - náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče
 • Ing. Pavel Solný - radiologický fyzik ONM
 • vedoucí Oddělení zdravotnické techniky nebo jím určený zástupce, obeznámený s přístrojovou technikou NČB klasifikovanou jako zdroj ionizujícího záření
 • vedoucí Obchodního oddělení nebo jí určený zástupce, obeznámený s obchodní činností týkající se pracovišť se zdroji ionizujícího záření
 • vedoucí Oddělení stavebních investic nebo jím určený zástupce, obeznámený se stavebními činnostmi týkajícími se pracovišť se zdroji ionizujícího záření