387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Etická komise

Předseda
doc. MUDr. František Vorel, CSc.
(Soudnělékařské oddělení)

387 873 401

eticka@nemcb.cz

Členové Etické komise:

 • Marta Linhartová (Soudnělékařeké oddělení) - jednatelka
 • PhDr. Zdeněk Mareš, Th.D. (externí člen)
 • MUDr. Alena Šafářová Rosaninová (externí člen)
 • MUDr. Ivo Staněk (Interní oddělení)
 • MUDr. Pavel Timr (Dětské oddělení)
 • MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (Psychiatrické oddělení)

Statut a jednácí řád etické komise ZDE

Ceník činností nehrazených ze zdravotního pojištění - Etická komise

Termíny jednání

V roce 2023 bude zasedat EK v těchto termínech: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 22.9., 27.10., 24.11., 15.12.ATB tým

Vedoucí
MUDr. David Šůs

(Pracoviště bakteriologie, Laboratoř klinické mikrobiologie)


602 639 976


sus.david@nemcb.cz

 

 Členové ATB týmu

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. Iva Šípová (Ústavní epidemiolog)
 • MUDr. Magda Balejová (Pracoviště bakteriologie Laboratoře lékařské mikrobiologie)
 • MUDr. Radek Cihlář, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)
 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické odd.)
 • MUDr. Marie Pešková (Interní odd.)
 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské odd.)
 • MUDr. David Musil (Ortopedické odd.)
 • MUDr. Zuzana Mandátová (Gastroenterologické odd.)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

 

Komise pro kontrolu infekcí 

Vedoucí
MUDr. Iva Šípová
(Ústavní epidemioložka)

387 874 661 - 662

sipova.iva@nemcb.cz

Členové Komise pro kontrolu infekcí:

Vedoucí komise MUDr. Iva Šípová

Členové komise:

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. Magdalena Horníková (Vedoucí ATB týmu)
 • MUDr. Magda Balejová (Laboratoř bakteriologie)
 • MUDr. Radek Cihlář (ARO)
 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické odd.)
 • MUDr. Marie Pešková (Interní odd.)
 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské odd.)
 • MUDr. David Musil (Ortopedické odd.)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

 

Léková komise

Předseda
PharmDr. Ondřej Pavlíček
387 873 100 pavlicek.ondrej@nemcb.cz

Členové lékové komise:

 • prim. MUDr. Aleš Chrdle (infekční odd.)
 • MUDr. David Šůs (vedoucí ATB týmu)
 • MUDr. Jiří Klíma (dětské odd.)
 • prim. MUDr. Petr Pták (chirurgické odd.)
 • MUDr. Petr Rychlík (onkologické odd.)
 • MUDr. Ivo Staněk (interní odd.)
 • prim. MUDr. Richard Tesařík (ARO)
 • prim. MUDr. Jiří Haniš (kardiologické odd.)
 • prim. MUDr. Jana Vondráková Ph.D. (odd. klinické hematologie)
 • PharmDr. Jan Dvořák (ústavní lékárna)
 • Ing. Jiří Gajdoš (obchodní oddělení)

 

Rada pro kvalitu a bezpečnost

Předseda
PhDr. Mgr. Hana Kubešová
(náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče)

387 872 005

kubesova.hana@nemcb.cz

Členové Rady pro kvalitu a bezpečnost Nemocnice České Budějovice, a.s.:

 • PhDr. Mgr. Hana Kubešová - náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče – předseda Rady, kromě toho odpovědná za systém řízené dokumentace a systém auditů v NCB, za dodržování platných právních předpisů při tvorbě interních řídících dokumentů
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. - předseda představenstva
 • Mgr. Hana Dohnalová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, odpovědná za kvalitu ošetřovatelské péče, ošetřovatelské standardy a ošetřovatelskou dokumentaci
 • Bc. Iva Nováková, MBA –  ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance, odpovědná za personální bezpečnost a za spokojenost pacientů a zaměstnanců
 • MUDr. Jiří Janžura – odpovědný za řízení kvality zdravotnické dokumentace
 • MUDr. Iva Šípová – ústavní epidemiolog – odpovědná za realizaci Programu prevence a kontroly infekcí
 • Ing. Pavel Majer – odpovědný za bezpečnost informačních technologií
 • Ing Pavel Hronek - manažer kybernetické bezpečnosti
 • Zdeněk Marcín – odpovědný za fyzickou bezpečnost (osob, majetku a aktiv NCB)

 • MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. – ředitel úseku chirurgických oborů, odpovědný za kvalitu, bezpečnost a zavádění elektronické ZD a vývoj NIS-u
 • František Bílý – bezpečnostní manažer
 • František Zachař – odpovědný za oblast BOZP, PO
 • Ing. Marie Kašparová - manažerka kvality, odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 v Centrálních laboratořích
 • Eva Přibylová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení kvality
  podle normy ISO 15189 na Patologické m oddělení
 • Mgr. Jana Štegbauerová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 na Transfuzním oddělení,
 • PharmDr. Ondřej Pavlíček Ph.D. - odpovědný za zavádění systému řízení kvality
  podle normy ISO 9001 v Lékárně

 

Komise pro radiační ochranu 

Předseda
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
(člen představenstva, ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů)

387 872 011

novak@nemcb.cz

Seznam členů Komise pro radiační ochranu od 1. 4. 2021

členové:

 • Mgr. Radek Doležel, radiologický fyzik RDO,
 • Ing. Alena Chourová, radiologický fyzik ONO,
 • PhDr. Mgr. Hana Kubešová, náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče,
 • Ing. Pavel Solný, radiologický fyzik ONM,
 • vedoucí Oddělení zdravotnické techniky nebo jím určený zástupce, obeznámený s přístrojovou technikou NČB klasifikovanou jako zdroj ionizujícího záření,
 • vedoucí Obchodního oddělení nebo jí určený zástupce, obeznámený s obchodní činností týkající se pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
 • vedoucí Oddělení stavebních investic nebo jím určený zástupce, obeznámený se stavebními činnostmi týkajícími se pracovišť se zdroji ionizujícího záření.