387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO: 26068877
DIČ CZ26068877
DIČ pro účely DPH CZ699005400
identifikátor datové schránky ID: nv6fc5q
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:  2107918128/2700

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Informace, jak se k nám dostanete, naleznete zde.    

Kontakty na jednotlivá nemocniční oddělení naleznete zde.

Ke komunikaci s námi můžete využít i Kontaktní formulář.

Základní kontakty

Spojovatelka 387 87 1111  
Terminál - informace 387 87 2626  
Kancelář vedení 387 87 2011 sekretariat@nemcb.cz 
Podatelna, provozní doba 387 87 2020, 387 87 2021 podatelna@nemcb.cz 
Pokladna, provozní doba 387 87 2206, 387 87 2218 podatelna@nemcb.cz

 

Agenda stížnosti a dokumentace, úřední hodiny: po-čt: 10.00-14.00 h

Stížnosti 387 87 2012 podnety@nemcb.cz
Zdravotnická dokumentace 723 975 522, 387 87 2013 dokumentace@nemcb.cz

DPO - Data Protection Officer
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

727 931 965 leseticky@jihnem.cz