387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Stanice intermediární péče I. (IMP I)

Stanice intermediální péče I.(IMP I) - poskytuje neonatální intenzívní péči nižšího stupně.

Staniční sestra:   Mgr. Jitka Troupová

Telefon: 387 875 733

 

IMP I poskytuje neonatální intenzivní péči

     Celková kapacita je 17 novorozeneckých lůžek (z toho 4 lůžka pro izolaci novorozenců z epidemiologických důvodů). Ošetřujeme zde stabilní, především nedonošené novorozence, se stabilizovanými životními funkcemi a novorozence s méně závažným onemocněním, kteří nemohou být z různých důvodů ošetřováni společně s maminkou na stanici IMP II. Maminky a tatínkové jsou zde, tak jako na ostatních pracovištích našeho oddělení, maximálně zapojeni do péče o jejich dítě. Rodiče mohou navštěvovat své děti kdykoliv. Pro ostatní návštěvy platí stejná pravidla, která jsou uvedena v textu pro stanici RES a JIP. Dle stavu se zde děti kojí nebo krmí jinou metodou (kádinka, sonda, láhev). Pokud jsou rodiče přítomni, provádíme všechny ošetřovatelské, diagnostické a léčebné činnosti u novorozenců zásadně v jejich přítomnosti tak, aby mohli přímo komunikovat nejen s lékaři a sestrami našeho oddělení, ale všemi konsiliáři (ortopedy, očními lékaři, dětskou neuroložkou, neurokineziologem a ostatními). Samozřejmě je zde zajištěn nepřetržitý dohled zdravotnického personálu a též neinvazivní monitorování pomocí odpovídající monitorovací techniky.

 

Naleznete nás v pavilonu K:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy