387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primář

MUDr. Jiří Dušek, MHA

vrchní sestra

Mgr. Helena Ambrožová

MUDr. Vlasta Axmanová - zástupkyně primáře

MUDr. Barbora Sýkorová - zástupkyně primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
kancelář38787 5701neonatologie@nemcb.cz
recepce38787 5704

Základní charakteristika oddělení

  • Neonatologické oddělení se nachází v horním areálu nemocnice v pavilonu K. 
  • Provoz oddělení je úzce propojen s porodnickou částí Gynekologicko–porodnického oddělení se kterou tvoří Perinatologické centrum intenzivní péče.
  • V porovnání s ostatními centry v České republice má oddělení výjimečnou kapacitu lůžek pro matky a v některých případech i otce.
  • Zajišťuje vysoce specializovanou péči o novorozence ve spádové oblasti Jihočeského kraje a části kraje Vysočina.
  • Jako akreditované pracoviště této úrovně působí v oblasti vědecko-výzkumné a výukové. Podílí se na negraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařských i ošetřovatelských profesí.
  • Virtuální prohlídka oddělení

 


  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


 

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu K:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy