CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Pracovní týmy, komise

 

ATB tým

 

Vedoucí

MUDr. David Šůs

(Pracoviště bakteriologie, Laboratoř

klinické mikrobiologie)

602 639 976 sus@nemcb.cz

 

Členové ATB týmu

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)
 • MUDr. Iva Šípová (Ústavní epidemiolog)
 • MUDr. Magda Balejová (Pracoviště bakteriologie Laboratoře lékařské mikrobiologie)
 • MUDr. Radek Cihlář, Ph.D. (Anesteziologicko resuscitační oddělení)
 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické odd.)
 • MUDr. Marie Pešková (Interní odd.)
 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské odd.)
 • MUDr. David Musil (Ortopedické odd.)
 • MUDr. Zuzana Mandátová (Gastroenterologické odd.)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

 

Etická komise

 

Předseda

doc. MUDr. František Vorel, CSc.

(Soudnělékařské oddělení)

387 873 400 eticka@nemcb.cz

 

Členové Etické komise:

 • MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (Psychiatrické oddělení)
 • Marta Linhartová (soudnělékařeké oddělení) - jednatelka
 • PhDr. Zdeněk Mareš, Th.D. (externí člen)
 • MUDr. Alena Šafářová Rosaninová (externí člen)
 • MUDr. Ivo Staněk (Interní oddělení)
 • MUDr. Pavel Timr (Dětské oddělení)

 

Komise pro kontrolu infekcí 

 

Vedoucí komise

MUDr. Iva Šípová

(Ústavní epidemioložka)

387 874 661 - 662 sipova@nemcb.cz

 

Členové Komise pro kontrolu infekcí:

Vedoucí komise MUDr. Iva Šípová

Členové komise:

 • MUDr. Aleš Chrdle (Infekční oddělení)

 • MUDr. Magdalena Horníková (Vedoucí ATB týmu)

 • MUDr. Magda Balejová (Laboratoř bakteriologie)

 • MUDr. Radek Cihlář (ARO)

 • MUDr. Jitka Pokorná (Chirurgické odd.)

 • MUDr. Marie Pešková (Interní odd.)

 • MUDr. Jindřich Čížek (Dětské odd.)

 • MUDr. David Musil (Ortopedické odd.)

 • MUDr. Michal Vacík (Gastroenterologické odd.)

 • PharmDr. Jan Dvořák (Lékárna NCB)

 

Léková komise

 

Předseda

PharmDr. Ondřej Pavlíček

387 873 100 pavlicek.ondrej@nemcb.cz

 

Členové lékové komise:

 • MUDr. Jiří Holý (Interní odd.)
 • prim. MUDr. Aleš Chrdle (Infekční odd.)
 • MUDr. David Šůs (vedoucí ATB týmu)
 • MUDr. Jiří Klíma (Dětské odd.)
 • prim. MUDr. Petr Pták (Chirurgické odd.)
 • MUDr. Petr Rychlík (Onkologické odd.)
 • MUDr. Ivo Staněk (Interní odd.)
 • prim. MUDr. Richard Tesařík (ARO)
 • prim. MUDr. Jiří Haniš (Kardiologické odd.)
 • prim. MUDr. Ivan Vonke, MBA (odd. klinické hematologie)
 • PharmDr. Jan Dvořák (Ústavní lékárna)
 • Mgr. Jana Kocourková, MBA (Obchodní oddělení)
 • Vratislav Plaček (Obchodní oddělení)

 

Rada pro kvalitu a bezpečnost

 

Předseda

PhDr. Hana Kubešová

(náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí

poskytované péče)

387 872 005 kubesova.hana@nemcb.cz

 

Členové Rady pro kvalitu a bezpečnost Nemocnice České Budějovice, a.s.:

 • PhDr. Hana Kubešová, náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče – předseda Rady, kromě toho odpovědný za systém řízené dokumentace a systém auditů v NCB, za dodržování platných právních předpisů při tvorbě interních řídících dokumentů,
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. - předseda představenstva
 • Mgr. Hana Dohnalová - odpovědná za kvalitu ošetřovatelské péče, ošetřovatelské standardy a ošetřovatelskou dokumentaci,
 • Bc. Iva Nováková, MBA – odpovědná za personální bezpečnost, manažerka spokojenosti, odpovědná za spokojenost pacientů a zaměstnanců
 • MUDr. Jiří Janžura – odpovědný za řízení kvality zdravotnické dokumentace,
 • MUDr. Iva Šípová – ústavní epidemiolog – odpovědná za realizaci Programu prevence a kontroly infekcí,
 • Ing. Pavel Majer – odpovědný za bezpečnost informačních technologií,
 • Ing Pavel Hronek - manažer kybernetické bezpečnosti,
 • Zdeněk Marcín – odpovědný za fyzickou bezpečnost (osob, majetku a aktiv NCB),
 • MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. – odpovědný za kvalitu, bezpečnost a zavádění elektronické ZD a vývoj NIS-u,
 • Bc. Iva Nováková, MBA – manažerka spokojenosti pacientů a zaměstnanců, tisková mluvčí 
 • František Bílý – bezpečnostní manažer,
 • František Zachař – odpovědný za oblast BOZP, PO.
 • Ing. Marie Kašparová - manažerka kvality, odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 v Centrálních laboratořích
 • Eva Přibylová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení kvality
  podle normy ISO 15189 na Patologické m oddělení
 • Mgr. Jana Štegbauerová - manažerka kvality , odpovědná za zlepšování systému řízení
  kvality podle normy ISO 15189 na Transfuzním oddělení,
 • PharmDr. Ondřej Pavlíček Ph.D. - odpovědný za zavádění systému řízení kvality
  podle normy ISO 9001 v Lékárně

 

Komise pro radiační ochranu 

 

Seznam členů Komise pro radiační ochranu od 1. 4. 2021

předseda:

 • MUDr. Jaroslav Novák, MBA,

člen představenstva, ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů,

členové:

 • Mgr. Radek Doležel, radiologický fyzik RDO,
 • Ing. Alena Chourová, radiologický fyzik ONO,
 • PhDr. Hana Kubešová, náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče,
 • Ing. Pavel Solný, radiologický fyzik ONM,
 • vedoucí Oddělení zdravotnické techniky nebo jím určený zástupce, obeznámený s přístrojovou technikou NČB klasifikovanou jako zdroj ionizujícího záření,
 • vedoucí Obchodního oddělení nebo jí určený zástupce, obeznámený s obchodní činností týkající se pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
 • vedoucí Oddělení stavebních investic nebo jím určený zástupce, obeznámený se stavebními činnostmi týkajícími se pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

 

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje