387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Banka mateřského mléka

Banka mateřského mléka (součást stanice IMP I)

Staniční sestra: Mgr. Jitka Troupová

Sestra BMM: Markéta Tůmová

Telefon: 387 87 5738

     Banka je t.č. jednou ze čtyř bank mateřského mléka v rámci České republiky. Pracoviště je umístěno v 1. patře budovy v oddělených prostorách stanice IMP I. Její provoz je upraven specifickými provozními předpisy tak, aby zcela odpovídal platné legislativě. Provoz pracoviště má 3 části. První část je určena pro příjem, vyšetření dárcovského mléka, přípravu pomůcek a materiálu a veškeré administrativní činnosti spojené s provozem banky a vyšetřením dárkyň. Druhou část tvoří prostory určené k pasterizaci, zchlazování a šokovému zamražení mléka. Poslední část je určena pro kontrolované uskladnění zmrazeného mléka a jeho expedici. V této části je také uložena komerčně připravená umělá výživa (formule) v tekuté formě. Banka disponuje vlastním sterilizátorem lahví a myčkou. Taktéž má samostatné hygienické zázemí pro personál. Třikrát týdně svážíme mateřské mléko od dárkyň s Č. Budějovic a blízkého okolí cca do 40 km, ve výjimečných případech i přes tuto vzdálenost. Transport mléka ze vzdálenějších oblastí je realizován po předchozí domluvě eventuelně prostřednictvím rodičů nebo případně jiných dětských oddělení v kraji.

Podrobnější informace naleznete v sekci „informace pro rodiče"

 

Naleznete nás v pavilonu K:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy