387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Akreditovaný kvalifikační kurz

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. je Nemocnice České Budějovice, a.s. oprávněna k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

„Sanitář“

Akreditace udělena do: 30. 11. 2028
Č.j.: MZDR 23828/2023-10/ONP

Druh vzdělávacího programu

Akreditovaný kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání „Sanitář“

Forma vzdělávání: denní

Vstupní podmínky: ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, dovršení 18 let věku

Kapacita kurzu: 28 účastníků

Harmonogram: 100 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktické části

Termíny konání: 2x ročně 

  • leden - březen
  • září - listopad

úterý a středa - teoretická část (8.00 - cca 15.30 hod.)
2 týdny (celé) praktická část (6.30 - 15.00 hod.)

Místo konání: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Způsob ukončení: Absolvování kurzu, vykonání teoretické a praktické zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení MZ ČR.

Cena kurzu: 5.000,- Kč (osvobozeno od DPH)

Odborný garant kurzu: Mgr. Lenka Cardová

Kontakt: Daniela Traplová - zaměstnanecké oddělení - tel. 387 872 111 e-mail: traplova.daniela@nemcb.cz

Přihláška ke stažení zde

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zaměstnanecké odd. - Daniela Traplová
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice