387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Základní pravidla "PROGRAMU DOPORUČENÍ" ve společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. s účinností od 1. února 2023

 

Snímek obrazovky 2023-03-17 071525.png (462 KB)

Doporučte nového zaměstnance na pozici s vypsaným náborovým příspěvkem a získejte odměnu ve výši jedné jeho mzdy. 

Kdo může získat odměnu z "PROGRAMU DOPORUČENÍ"

Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru, který není v termínu splatnosti odměny vyjmut z evidenčního stavu zaměstnanců, bez ohledu na rozsah pracovního úvazku nebo pracující na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výluky z programu

Program doporučení se netýká uchazeče, který v uplynulých 365 dnech ukončil ve společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. pracovní poměr či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Program doporučení se netýká uchazeče, se kterým byl rozvázán pracovní poměr (výpověď či dohoda) z důvodu porušení pracovní kázně, neplnění pracovních povinností či z důvodu soustavného méně závažného porušení povinností.

Kterých pozic se program doporučení týká

Program se týká pozic, u kterých je vypsána možnost získat náborový příspěvek, uvedených na webových stránkách Nemocnice České Budějovice, a.s. označených jako Program doporučení -  www.nemcb.cz/pracovni-prilezitosti/.

NEMOCNICE_CB_doporuceni_A4.png (76 KB)

Jakým způsobem bude doporučitel označen

EXTERNÍ uchazeč (t.č. není v pracovním poměru; není na rodičovské ani mateřské dovolené; nemá uzavřenou žádnou z dohod konaných mimo pracovní poměr ve společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.) vypíše do kolonky „PROGRAM DOPORUČENÍ“ v elektronickém dotazníku na webových stránkách pouze jedno jméno zaměstnance Nemocnice České Budějovice, a.s., který  dotyčnému volnou pozici doporučil. Pakliže nevyužije uchazeč možnosti vyplnit elektronický dotazník, pak může uvést pouze jednoho doporučitele během přijímacího osobního pohovoru s vedoucím pracovníkem Nemocnice České Budějovice, a.s.

Výše odměny pro doporučitele

Výše odměny, kterou za doporučení obdrží doporučitel - zaměstnanec Nemocnice České Budějovice, a.s. odpovídá výši jedné tarifní mzdy inzerované pozice - zde.

Jaké jsou podmínky pro vyplacení odměny

Odměna náleží zaměstnanci, který byl označen uchazečem o inzerovanou volnou pozici s možností vyplacení náborového příspěvku, a tento uchazeč uzavřel se společností Nemocnice České  Budějovice, a.s. hlavní pracovní poměr s rozsahem úvazku min. 20 hodin týdně a setrval v pracovním poměru min. po dobu sjednané zkušební doby (viz. Pracovní smlouva). Pro přiznání odměny  zaměstnanci nesmí být dotyčný uchazeč v rozhodném období (během sjednané zkušební doby) více než 15 dní v pracovní neschopnosti (včetně ošetřování člena rodiny).

Kdo nemá na odměnu nárok

Odměna za doporučení nenáleží zaměstnancům na pozici ředitel úseku, náměstek, primář, ústavní epidemiolog, vedoucí lékárník, vedoucí laboratoře, vedoucí oddělení, ani členům představenstva.

Splatnost odměny

Odměna doporučiteli (zaměstnanci) bude splatná v měsíci následujícím po uplynutí zkušební doby kandidáta, jak bylo sjednáno v pracovní smlouvě za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky čerpání.