387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Poskytované služby lékařské knihovny

 

Lékařská knihovna NCB je knihovnou poskytující služby pouze a výhradně fyzickým osobám, které mají se zdravotnickými zařízeními sdruženými v holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. nějakou formu pracovněprávního vztahu (dále jen zaměstnanci) nebo jsou studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen studenti).

Výpůjční služby

Lékařská knihovna NCB neposkytuje jiným uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, ale pro zaměstnance, studenty eventuelně i další subjekty zajišťuje zejména:

 • výpůjční služby
  • půjčování v budově knihovny (do studovny) – prezenční půjčování
  • půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
 • meziknihovní služby
  • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
  • mezinárodní meziknihovní služby
 • reprografické a jiné kopírovací služby
 • informační služby

Ceník služeb

Základní služby poskytuje knihovna bezplatně a to podle § 4, odst. 2 knihovnického zákona. Další informace vám sdělí přímo v knihovně.