387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Lékařská knihovna

 

Nemocnice České Budějovice disponuje rozsáhlou lékařskou knihovnou, která je k dispozici jejím zaměstnancům i stážistům. Pracovníci nemocnice tak mohou průběžně pracovat na rozšiřování svých znalostí.

Naše knihovní fondy obsahují

  • cca 28 tisíc knih
  • cca 5 titulů zahraničních odborných časopisů v tištěné podobě a 16 titulů zahraničních odborných časopisů v on-line podobě
  • cca 6 titulů českých odborných časopisů v tištěné podobě a 2 české odborné časopisy v on-line podobě
  • cca 4 tituly českých časopisů pro potřeby oddělení

Odborné časopisy české a zahraniční v tištěné podobě jsou archivovány od r. 2019 do současnosti.