387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Termíny odběrů

Termíny odběrů

Pondělí  6.30 – 11.00 hod.
Úterý 6.30 – 11.00 hod.
Středa 6.30 – 11.00 hod. + vyhrazené odběry – autologní odběry
Čtvrtek 6.30 – 11.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.
Pátek 6.30 – 11.00 hod. – svoz dárců krve ze Strakonic v plánovaných termínech

Vzhledem k časově náročnému zpracování krve po odběru, žádáme laskavě dárce o příchod minimálně 30 minut před ukončením odběrové doby.

Mimo plánované termíny jsou transfúzním odd. prováděny přístrojové odběry (aferezy) a odběry akutní.

Odběry krve jsou regulovány transfúzním odd. dle potřeby zdravotnických zařízení. Transfuzní oddělení si vyhrazuje v případě nadbytku transfuzních přípravků nepozvaného dárce odmítnout.

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech:

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy