387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Další informace

Druhy odběrů

  • Odběr plné krve - obvykle se odebírá 400 - 500 ml krve do odběrové soupravy. Samotný odběr trvá do 10 minut. Jedná se o nejčastější typ odběru, který lze u mužů provést maximálně 5 x ročně, u žen 4 x ročně.
  • Odběry přístrojové (aferezy) - odebírá se pouze určitá zvolená složka krve (červené krvinky, plazma, krevní destičky) ostatní složky jsou dárci v průběhu odběru vráceny. Vlastní odběr je delší, někdy až 90 minut, liší se dle typu přístroje. U dárce je požadován dobře viditelný žilní systém a vhodné parametry krevního obrazu.
  • Autotransfuze - pacientovi je v časovém předstihu na základě předpokládané potřeby odebrána krev před vlastním léčebným zákrokem. Odebraná krev či její složka je pacientovi podána v průběhu vlastní operace. Krev odebranou k autotransfuzi nelze podat jinému příjemci.

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství

Definice dobrovolného a bezplatného dárcovství (dle Mezinárodní federace Červeného kříže a půlměsíce):

Darování krve, plazmy a buněčných složek se považuje za dobrovolné a bezplatné, pokud tak dárce činí ze své svobodné vůle, tzn. není na něj vyvíjen žádný nátlak a nedostává za to žádnou náhradu ať již ve formě přímé platby, nebo způsobem, který může být považován za náhradu peněz (toto zahrnuje i placené pracovní volno delší, než je potřebné pro odběr a cestu s ním spojenou). Malé dárky, občerstvení a náhrada přímých cestovních nákladů jsou s "dobrovolným bezplatným dárcovstvím" slučitelné.

Zajímavé odkazy k dárcovství krve

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy