387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Laboratoře transfuzního oddělení (TRS)

Prováděná vyšetření v rámci laboratoře 

  • základní a specializovaná imunohematologická vyšetření
  • vyšetření infekčních markerů dárců
  • kontrolu kvality transfuzních přípravků
  • vyšetření HLA protilátek
  • HLA antigenů 1. třídy.

Podrobný popis spektra služeb, odběru primárních vzorků, preanalytických procesů, vydávání výsledků a komunikace s laboratořemi obsahuje Laboratorní příručka.

Transfuzní oddělení zajišťuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství.

Kontakty

  • vedoucí laboratoře prim. MUDr. Vít Motáň, tel. 38787 3300, email motan.vit@nemcb.cz
  • zástupce vedoucího laboratoře PharmDr. Hana Staňková, tel. 38787 3311, email stankova.hana@nemcb.cz
  • vedoucí laborantka Bc. Alena Dominová, tel. 38787 3306, email dominova.alena@nemcb.cz
  • laboratoř, tel. 38787 3361
  • sekretariát, tel. 38787 3301

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy