387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Dárcovství plazmy

Plazmaferéza

Plazmaferéza je selektivní odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odebraná plazma se používá jako nenahraditelná surovina ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků.

Předpoklady pro odběr plazmy ze strany dárce:

• alespoň jeden běžný odběr krve v posledních dvou letech
• dobré žíly
• hmotnost více než 60 kg

Odběr plazmy bez finanční kompenzace:

• započítává se stejně jako odběr krve pro další oceňování
• dárci náleží stejná doba na zotavenou jako u odběru krve
• možnost finančního odpočtu pro daň z příjmu jako u odběru krve

V případě zájmu se prosím nahlaste v evidenci dárců krve, nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle 800 603 333, případně pomocí emailové
adresy odbery@nemcb.cz.


Dárcovství rekonvalescentní plazmy po prodělané infekci COVID-19

Při koronavirové infekci COVID-19 vytvářejí někteří lidé specifické obranné protilátky proti tomuto virovému onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch, kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky nebo byli s tímto onemocněním hospitalizováni. Tranfuze  rekonvalescentní plazmy s protilátkami akutně nemocným COVID-19 je jednou z účinných léčebných metod.

Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy

 • Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění  ev. ukončení izolace
 • Věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více
 • Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
 • Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi
 • Celkově dobrý zdravotní stav

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy

 • Dlouhodobá onemocnění vyžadují trvalou léčbu (např. onemocnění srdce, jater, ledvin, pohybového ústrojí a látkové přeměny – těžká cukrovka) 
 • Invazivní výkon v posledních 6 měsících (operace, endoskopická a artroskopická vyšetření)
 • Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy
 • Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)

Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na stanici dárců Transfuzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budete stanicí dárců konkrétně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako:

 • prostý odběr plné krve ze žíly
 • přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly- tzv. plazmafereza

Vhodný typ odběru Vám dle Vašeho celkového stavu nabídne lékař Transfuzního oddělení.

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se prosím na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

tel.: 387 873 333 – 35

bezplatná tel. linka: 800 603 333

e-mail: odbery@nemcb.cz

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy