387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Dárcovství plazmy

Plazmaferéza

Plazmaferéza je selektivní odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce. Odebraná plazma se používá jako nenahraditelná surovina ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků.

Předpoklady pro odběr plazmy ze strany dárce

  • alespoň jeden běžný odběr krve v posledních dvou letech
  • dobré žíly
  • hmotnost více než 60 kg

Odběr plazmy bez finanční kompenzace

  • započítává se stejně jako odběr krve pro další oceňování
  • dárci náleží stejná doba na zotavenou jako u odběru krve
  • možnost finančního odpočtu pro daň z příjmu jako u odběru krve

V případě zájmu se prosím nahlaste v evidenci dárců krve, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 800 603 333, případně pomocí emailové adresy odbery@nemcb.cz.

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy