387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nejčastější dotazy spojené s dárcovstvím krve

 

Kolikrát mohu dávat za rok krev?

Odběry se řídí reálnou spotřebou v nemocničních zařízeních. Záleží proto na tom jakou máte krevní skupinu, jaká krevní složka je nejvíce zapotřebí (červené krvinky, plazma, krevní destičky). Obecně lze říci, že poněkud více jsou odebíráni dárci s Rh (D) negativní skupinou vzhledem k její použitelnosti v urgentních situacích. Vzhledem k poměrně solidní dárcovské základně a vhodnému prostřídání všech dárců není však zapotřebí dárce odebírat v maximálních limitech. Muži - 5 x ročně, ženy - 4 x ročně.

Potřebuji před prvním odběrem nález od svého ošetřujícího lékaře?

Pokud jste zdráv a neužíváte žádné léky, nález nepotřebujete. V případě, že máte zdravotní problémy je nález od Vašeho ošetřujícího lékaře cenným vodítkem pro rozhodnutí o způsobilosti k odběru pro lékaře transfuzního odd.

Proč musím dokládat svou totožnost před odběrem občanským či řidičským průkazem?

Jednoznačná identifikace dárce je základním předpokladem k provedení odběru. U dárců se vyskytuje možná shoda jmen, krevních skupin, dat narození atd. Proto je vyžadován průkaz totožnosti s podobou.

Proč musím před každým odběrem znovu vyplňovat dotazník?

Dotazník je jedním ze základních dokumentů o provedeném odběru. Slouží jednak pro rozhodnutí lékaře transfuzního odd. o možné způsobilosti k odběru, tak k možnému dohledání dat v případě nežádoucích projevů po podané transfuzi.Výrobci transfuzních přípravků jej musí dle současných požadavků EU skladovat až 30 let. Z hlediska bezpečnosti transfuzních přípravků je proto velice žádoucí aby dárci dotazník vyplňovali odpovědně a se zvýšenou pozorností.

Jaké choroby se při odběru krve zjistí?

Jednou z nejčastějších poruch, kterou lze zjistit při pravidelném dárcovství je hypertenze ( vysoký krevní tlak). Laboratorním vyšetřením lze hlavně odhalit příznaky infekčního zánětu jater, známky přítomnosti infekce virem HIV, příjici, hrubé poruchy autoimunity. Pravidelné odběry tak přispívají k celkovému sledování zdravotního stavu.

Jak dlouho mám po odběru odpočívat?

Minimálně 30 minut odběru by dárce neměl provozovat činnost vyžadující zvýšené soustředění (např. jízdu autem) a 2 hodiny žádnou zvýšenou fyzickou zátěž. Adaptační mechanismy těla na odběr by měly odeznít do 24 hodin po odběru za předpokladu klidnějšího fyzického režimu a dostatečného přívodu tekutin.

Je možné,že se pravidelní dárci cítí po odběrech lépe, zvláště ženy?

Přiměřená krevní ztráta do 10 až 15% celkového tělesnému objemu krve může zvláště u dárců ve středním věku zlepšit tzv. tokové vlastnosti krve s lepším prokrvením periferních tkání. Na tomto efektu bylo založeno i v minulosti často používané "pouštění žilou". U žen zvláště v období přechodu jsou pravidelné odběry krve vnímány jako faktor, který mírní jejich obtíže.

Mám přijít jako prvodárce, i když moji krevní skupinu aktuálně nepotřebujete?

VŠICHNI PRVODÁRCI JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÍ, i přestože mají krevní skupinu, jejíž zásoby máme aktuálně dostatečné (nikoliv maximálně naplněné, tedy i tuto krev použijeme). Zařadíme je do registru dárců, které oslovujeme v případě, kdy danou krevní skupinu opět ve zvýšené míře potřebujeme a zároveň již uplynula dostatečně dlouhá doba od předchozího darování.

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy