387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nejčastější dotazy spojené s dárcovstvím krve

Kolikrát mohu dávat za rok krev?

Odběry se řídí reálnou spotřebou v nemocničních zařízeních. Záleží proto na tom jakou máte krevní skupinu, jaká krevní složka je nejvíce zapotřebí (červené krvinky, plazma, krevní destičky). Obecně lze říci, že poněkud více jsou odebíráni dárci s Rh (D) negativní skupinou vzhledem k její použitelnosti v urgentních situacích. Vzhledem k poměrně solidní dárcovské základně a vhodnému prostřídání všech dárců není však zapotřebí dárce odebírat v maximálních limitech. Muži - 5 x ročně, ženy - 4 x ročně.

Potřebuji před prvním odběrem nález od svého ošetřujícího lékaře?

Pokud jste zdráv a neužíváte žádné léky, nález nepotřebujete. V případě, že máte zdravotní problémy je nález od Vašeho ošetřujícího lékaře cenným vodítkem pro rozhodnutí o způsobilosti k odběru pro lékaře transfuzního oddělení.

Proč musím dokládat svou totožnost před odběrem občanským či řidičským průkazem?

Jednoznačná identifikace dárce je základním předpokladem k provedení odběru. U dárců se vyskytuje možná shoda jmen, krevních skupin, dat narození atd. Proto je vyžadován průkaz totožnosti s podobou.

Proč musím před každým odběrem znovu vyplňovat dotazník?

Dotazník je jedním ze základních dokumentů o provedeném odběru. Slouží jednak pro rozhodnutí lékaře transfuzního oddělení o možné způsobilosti k odběru, tak k možnému dohledání dat v případě nežádoucích projevů po podané transfuzi. Výrobci transfuzních přípravků jej musí dle současných požadavků EU skladovat až 30 let. Z hlediska bezpečnosti transfuzních přípravků je proto velice žádoucí aby dárci dotazník vyplňovali odpovědně a se zvýšenou pozorností.

Jaké choroby se při odběru krve zjistí?

Jednou z nejčastějších poruch, kterou lze zjistit při pravidelném dárcovství je hypertenze (vysoký krevní tlak). Laboratorním vyšetřením lze hlavně odhalit příznaky infekčního zánětu jater, známky přítomnosti infekce virem HIV, příjici, hrubé poruchy autoimunity. Pravidelné odběry tak přispívají k celkovému sledování zdravotního stavu.

Jak dlouho mám po odběru odpočívat?

Minimálně 30 minut odběru by dárce neměl provozovat činnost vyžadující zvýšené soustředění (např. jízdu autem) a 2 hodiny žádnou zvýšenou fyzickou zátěž. Adaptační mechanismy těla na odběr by měly odeznít do 24 hodin po odběru za předpokladu klidnějšího fyzického režimu a dostatečného přívodu tekutin.

Je možné, že se pravidelní dárci cítí po odběrech lépe, zvláště ženy?

Přiměřená krevní ztráta do 10 až 15% celkového tělesnému objemu krve může zvláště u dárců ve středním věku zlepšit tzv. tokové vlastnosti krve s lepším prokrvením periferních tkání. Na tomto efektu bylo založeno i v minulosti často používané "pouštění žilou". U žen zvláště v období přechodu jsou pravidelné odběry krve vnímány jako faktor, který mírní jejich obtíže.

Mám přijít jako prvodárce, i když moji krevní skupinu aktuálně nepotřebujete?

VŠICHNI PRVODÁRCI JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÍ, i přesto že mají krevní skupinu, jejíž zásoby máme aktuálně dostatečné (nikoliv maximálně naplněné, tedy i tuto krev použijeme). Zařadíme je do registru dárců, které oslovujeme v případě, kdy danou krevní skupinu opět ve zvýšené míře potřebujeme a zároveň již uplynula dostatečně dlouhá doba od předchozího darování.

Naleznete nás v pavilonu T - dárci krve:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy