387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Co by neměl rodič ani zubař přehlédnout

Včasná terapie ortodontických anomálií v dočasném a smíšeném chrupu

 

Ortodoncie je obor zubního lékařství zabývající se nejen léčbou nepravidelností chrupu či čelistních a obličejových anomálií, ale zaměřuje se především na jejich prevenci a včasnou diagnostiku se záměrem vyhnout se rozvoji vady.

Včasnou ortodontickou (často jen interceptivní) terapií lze odstranit vadu nebo překážku, která brání fyziologickému vývoji chrupu a čelistí. 

Vhodný věk pro zahájení léčby není stejný pro všechny anomálie. Liší se podle typu vady a podle míry její výraznosti. Je důležité, aby stomatolog nebo rodič včas rozpoznal problém a dítě bylo odesláno na ortodontické pracoviště.

Včasná léčba může

  • podpořit fyziologický růst čelistí
  • snížit riziko úrazu předních zubů, zvláště u pacientů s výrazným předkusem
  • zlepšit retní uzávěr (alergici, astmatici)
  • řídit prořezávání zubů do lepšího postavení
  • usnadnit, zkrátit a zlevnit léčbu ve stálém chrupu
  • u skeletálních vad může předejít i invazivnímu chirurgickému řešení ve stálém chrupu

Je to léčba prováděná během nejaktivnějších fází růstu skeletu a zubů, kdy se skeletální struktury vyznačují výraznou plasticitou a adaptabilitou.

Aby mohla být ortodontická léčba zahájena a být úspěšná, musí mít pacient zdravý sanovaný chrup. Je nutná spolupráce nejen dětí, ale i rodičů.  Správné provádění péče o chrup a dutinu ústní je klíčem k dentálnímu zdraví.

Obr. 1. Intaktní dočasný chrup se symetrickými oblouky.

 

Ideální prevencí ortodontických vad je intaktní či sanovaný dočasný chrup, který drží místo pro stálé zuby a umožní prořezávání prvních stálých molárů ve správné pozici za druhými dočasnými moláry (obr. 2).

 

Obr. 2. Ideální situace: 1. stálý molár prořezává za 2. dočasným molárem.

 

Pokud dítě přijde předčasně o dočasný zub, nejčastěji v důsledku destrukce zubním kazem nebo úrazem, zuby v jeho okolí mají tendenci posunem mezeru zaplnit, čímž se ztrácí prostor v zubním oblouku pro stálé zuby (obr. 3). V současné době nejsou bohužel předčasné ztráty dočasných zubů vzácností.