387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie tvoří dvě ambulance, zákrokový sálek, vlastní operační sál a integrovaná lůžková část s šesti lůžky pro plánované hospitalizace. Specializovanou péči poskytujeme pro spádovou oblast Jižních Čech.

Za rok chirurgicky ošetříme průměrně více než 120 pacientů s úrazem obličejových kostí a měkkých tkání obličeje. Tito pacienti jsou hospitalizování v rámci oddělení Traumatologie či ARO dle závažnosti jejich celkového zdravotního stavu.  

Za rok provedeme v průměru kolem 1300 ambulantních operačních výkonů, na našich lůžkách hospitalizujeme a ošetříme více než 250 pacientů, z toho v průměru kolem 100 pacientů je hospitalizováno pro rozsáhlý kolemčelistní zánět zubního původu. Zhoubných nádorových onemocnění odoperujeme za rok průměrně kolem 60. Ostatní hospitalizace se týkají nejčastěji rozsáhlejších cyst čelistí, nepříznivě uložených neprořezaných zubů či benigních nádorů.

Na našem oddělení dále poskytujeme péči pacientům zdravotně kompromitovaným, jejichž chirurgické ošetření v běžné zubní ambulanci představuje významné zdravotní riziko.

V celkové anestezii ošetřujeme chrup u významně tělesně, a nebo mentálně postižených pacientů, jejichž ošetření není možné v běžné zubní ambulanci.

Oddělení disponuje moderním vybavením

• 3D OPG (tzv. zubní CT) rentgen
• samostatný OPG  rentgen a intraorální rentgen
• endoskopickou věž včetně artroskopu k vyšetření a léčbě onemocnění čelistního kloubu
• přístroj k endoskopickému vyšetření slinných žláz (tzv. sialendoskopie)
• lupové brýle
• intraorální kameru
• konzervační a chirurgický piezo přístroj
• PRF centrifugu
• mikroskop
• studijní modely i chirurgické šablony tvoříme na vlastní 3D tiskárně
• z nechirurgických přístrojů vlastníme např. přístroj k měření pracovní délky kořenových kanálků, přístroj ke strojovému opracování kořenových kanálků, přístroj k plnění kořenových kanálků. 

Menší část naší práce tvoří ambulantní výkony dentoalveolární chirurgie

• chirurgické extrakce
• chirurgické ošetření neprořezaných zubů
• exstirpace cyst
• chirurgické fáze léčby nepravidelností v postavení zubů
• autotransplantace zubů (náhrada ztraceného zubu přemístěním vhodného náhradního zubu do mezery po chybějícím zubu)
• chirurgická úpravu nevyhovujících podmínek před zhotovením zubních náhrad
• doplnění chybějící kosti čelisti menšího rozsahu k vytvoření podmínek pro následné zavedení dentálních implantátů
• operační výkony s přenosem slizničních štěpů

Významnou část naší práce představuje

Problematika úrazů kostí obličejového skeletu a měkkých tkání obličeje
Při léčbě těchto úrazů úzce spolupracujeme s Oddělením úrazové a plastické chirurgie a Anesteziologicko-resuscitačním oddělením. Při poranění stěn očnice pak s Očním oddělením. Jsme součástí tzv. „traumacentra“ Nemocnice České Budějovice, a.s.

Diagnostika a léčba benigních i maligních nádorových onemocnění dutiny ústní
Po objektivním potvrzení zhoubného nádoru v rámci onkologického týmu hodnotíme stav a pacientovi navrhujeme nejvhodnější způsob léčby zhoubného nádoru a provádíme chirurgickou část onkologické léčby. Pacienty s onkologickým onemocněním pak pravidelně kontrolujeme v rámci dispenzarizace.

• Léčba zánětů kolem čelistí, jejichž příčinou je zub, včetně zánětů hlubokých krčních prostor

• Léčba zánětů čelistních kostí (osteomyelitis), medikamentózně navozené odumření čelistní kosti při léčbě kostních nádorových metastáz či v rámci léčby osteoporózy

• Diagnostika onemocnění ústní sliznice

• Odběry biopsie nejen ke klasickému histologickému vyšetření, ale i ke speciálnímu imunohistofluorescenčnímu vyšetření

• Diagnostika a léčba nemoci slinných žláz

• Odběry biopsie malých slinných žlázek dutiny ústní k imunohistologickému vyšetření

• Vyšetření při syndromu spánkové apnoe (opakované a časté zástavy dechu ve spánku), včetně 3D zobrazení a měření horních cest dýchacích a endoskopického vyšetření v léky navozeném spánku
Tyto metody umožňují odhalit příčinu tohoto syndromu. Na základě provedených vyšetření pak pacientovi navrhujeme vhodný léčebný postup. Úzce spolupracujeme se spánkovou laboratoří.

Rekonstrukční operace v oblasti dutiny ústní a obličeje s volným přenosem tkání ve spolupráci s plastickými chirurgy
K rozsáhlým rekonstrukcím pooperačních defektů kostí obličeje využíváme metodu virtuálního plánování k výrobě individuálně zhotovené titanové rekonstrukční dlahy (viz „Od improvizace k virtuálnímu plánování“).

Specializované služby

Poradna pro onemocnění čelistního kloubu

V spolupráci s MUDr. et MUDr. Vladimírem Machoněm jsem schopni na našem oddělení léčit až 90% onemocnění čelistního kloubu, pouze výkony s rekonstrukcí kloubu totální endoprotézou jsou směřovány na vyšší pracoviště (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze). Kromě artrocentéz (výplach a aplikace léčivých přípravků do kloubních prostor) a artroskopií (endoskopické vyšetření a chirurgické ošetření kloubních prostor) provádíme i výkony tzv. „otevřené chirurgie čelistního kloubu“. K operačním výkonům jsme plně přístrojově vybaveni, vlastníme artroskop i příslušné mikrochirurgické artroskopické instrumentárium.

Ortognátní poradna

Ortognátní poradna je otevřena na našem oddělení 1x měsíčně. Ve spolupráci s ambulantními ortodontisty konzultujeme pacienty s vadami skusu či vzájemných vztahů čelistí. Společně plánujeme další léčebný postup a následně provádíme operační výkony v lokální či celkové anestezii.

Akreditace

Oddělení je držitelem akreditace MZ České republiky pro postgraduální výuku v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie. Oddělení je zároveň akreditovaným pracovištěm I. typu České stomatologické komory pro stáže a praktické kurzy k získání Osvědčení pro vybranou péči v oboru stomatologická chirurgie. Mladým začínajícím kolegům nabízíme konzultace, asistence a odborný dohled u operačních výkonů.

Vzdělávání studentů

Oddělení je akreditovaným pracovištěm České stomatologické komory I. typu pro stáže a praktické kurzy k získání Osvědčení pro vybranou péči v oboru stomatologická chirurgie.

 

VIDEO z operačního zákroku Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

 

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy