387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Nejčastější  diagnózy

 • Ischemická choroba srdeční (angina pectoris nebo infarkt myokardu)
 • Chlopenní a strukturální vady srdce
 • Poruchy srdečního rytmu, včetně nejčastější arytmie fibrilace síní
 • Akutní a chronické srdeční selhání
 • Arteriální hypertenze
 • Poruchy metabolismu lipidů
 • Plicní embolie
 • Synkopa
 • Kardiomyopatie
 • Onemocnění perikardu
 • Infekční endokarditida
 • Onemocnění aorty

Prováděné výkony

 • Srdeční katetrizace a selektivní koronarografie (SKG)
 • Angioplastiky koronárních cév a implantace stentů
 • Echokardiografické vyšetření včetně echokardiografie zátěžové a  jícnové echokardiografie
 • EKG, včetně EKG zátěžové (ergometrie, spiroergometrie)
 • Elektrická kardioverze
 • Holterovská monitorace EKG 
 • Implantace kardiostimulátoru včetně biventrikulárního kardiostimulátoru
 • Implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD), biventrikulárního ICD a subkutánního ICD
 • Implantace přístrojů pro modulaci srdeční kontraktility (CCM)
 • Implantace aortálních stentgraftů
 • Katetrizační ablace arytmií
 • Kardioneuroablace
 • Transkatétrová náhrada chlopně
 • Septální ablace
 • Test na nakloněné rovině (HUT test)
 • Tlakový Holter
 • Katetrizační uzávěr defektů síňové přepážky - uzávěr septálních defektů 

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy