387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

  • Kardiologické oddělení spolu s Kardiochirurgickým oddělením tvoří součást ­Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulárního péče pro dospělé (těchto kardiocenter je v České republice celkem 11).
  • Na Kardiologickém oddělení, které vychází z interních oborů, se věnujeme především diagnostice a léčbě onemocnění srdce a to méně invazivními postupy (farmakologická léčba, perkutánní koronární angioplastika s implantacemi stentů, katétrové arytmologické výkony a implantace kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů atd.).
  • Každodenní úzká  spolupráce s naším partnerským oddělením v rámci Kardiocentra je schopna nabídnout pacientům ten nejlepší léčebný postup, který vede k vyléčení onemocnění s co nejmenšími riziky.
  • V posledních letech dochází zcela běžně k prolínání kardiologických a kardiochirurgických postupů (např. transkatétrové implantace chlopní, implantace stentgraftů a hybridní léčba arytmií).
  • Kardiologické oddělení poskytuje kardiovaskulární péči pro více než 600 000 obyvatel převážně Jihočeského kraje. Ročně je hospitalizováno na Kardiologickém oddělení kolem  5000 pacientů,  v ambulantních provozech je ošetřeno přibližně 25 000 pacientů.

  • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE


 

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy