387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Denní stacionář

Denní stacionář pro pomoc a léčbu lidem s neurotickými a afektivními poruchami. Naším cílem je zamezit zhoršení psychického stavu klienta a předejít tak hospitalizaci. Léčba též slouží k doléčení po ukončení hospitalizace.

Co nabízíme

 • intenzivní skupinovou psychosociální léčbu
 • program probíhá formou uzavřených skupin denně od 9.00 do 15.00 hodin (mimo víkendy a státní svátky) po dobu 6 týdnů
 • program je sestaven z bloků komunity, skupinové psychoterapie, nácviku relaxačních dovedností, arteterapie, edukačních skupin a nácviku sociálních dovedností

Program je vhodný pro

 • depresivní poruchy
 • úzkostné poruchy
 • sociální fóbie
 • obsedantně-kompulzivní poruchy
 • somatizací poruchy
 • neurastenické a únavové syndromy

Nedokážeme pomoci klientům

 • s organickými a psychotickými poruchami
 • v akutním stavu psychického onemocnění (např. těžká deprese)
 • s problémy s nadměrným užíváním alkoholu a jiných návykových látek

Podmínky a možnosti přijetí

 • k přihlášení do denního stacionáře je nutné doporučení ambulantního lékaře
 • telefonické objednání sloužící k dojednání termínu vstupního pohovoru a poskytnutí potřebných informací
 • pondělí: 09.45-11.45, 13.30-14.30
 • čtvrtek: 10.30-11.45, 13.30-14.30
 • předání vyplněných formulářů - přihlášky, anamnestického dotazníku, motivačního dopisu a absolvování vstupního pohovoru
 • aktivní účast na programu
 • vzhledem k pravidelnému dennímu dojíždění do programu doporučujeme nepracovat (pracovní neschopnost)
 • vedoucí lékař si vyhrazuje právo odmítnout klienta, pokud není indikován k zařazení do léčebného programu

Program skupinové psychosociální léčby pro ambulantní pacienty – nutné předchozí objednání

Provozní doba

po-pá

7.00-15.30

38787 8742

Nemocnice Budova A

Kontakt na nás:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Kontaktujte nás na tel.: 38787 8742
Horní areál nemocnice, budova A. Denní stacionář se nachází v přízemí budovy, v pravém traktu.

Pro zdárný průběh léčby je nutná aktivní spolupráce a vysoká motivace klienta. Těšíme se na Vás.

 

Informace pro pacienty nastupující k ambulantní léčbě v denním stacionáři 

Vážení pacienti, věnujte prosím pozornost níže popsaným informacím, které pro Vás budou důležité při nástupu do denního stacionáře. S dalšími informacemi o provozu a pravidlech se blíže seznámíte po nástupu do denního stacionáře.

 • program denního stacionáře začíná každý pracovní den ve stejnou dobu, v 9.00 hodin. V případě potřeby pro Vás budou prostory denního stacionáře otevřeny od 8.30 h. Konec programu je plánovaný na 15.00 h
 • na první den budete již potřebovat přezůvky, sportovní oblečení, oblečení, které je možné použít na výtvarné aktivity. Toto oblečení je možné si zde uschovat po celou dobu Vaší léčby
 • jídlo si každý pacient zajišťuje sám (oběd i svačiny). Kuchyně je vybavená mikrovlnnou troubou a kuchyňským nádobím, volně k použití
 • nezapomeňte si přibalit léky, které užíváte
 • v případě, že potřebujete kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle, aj.), noste je denně s sebou
 • parkování zdarma není pro pacienty denního stacionáře v areálu nemocnice zajištěno
 • v případě nemoci či jiné závažné okolnosti, která Vám brání zúčastnit se programu, je nutné se neprodleně telefonicky omluvit na tel. čísle 38787 8742

Těšíme se na setkání s Vámi

 

Formuláře ke stažení

Neleznete nás v pavilonu A:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy