387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

V současné době je na Oddělení Psychiatrie k dispozici 68 akutních lůžek. 

Péče je poskytovaná v moderní, opravené budově, v příjemném prostředí s vysokým standardem poskytovaných služeb.

Součástí oddělení jsou také ambulance
• psychiatrická ambulance – akutní stavy  (nepřetržitý provoz)
• ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných závislostí (MUDr. Dana Dvořáková)
• ambulance sexuologická (MUDr. Martina Mikešová)
• ambulance dětské a dorostové psychiatrie (MUDr. Anna Hrušková-Kušnieriková)
• ambulance klinické psychologie pro dospělé (Mgr. Václav Šnorek, Mgr. Miluše Pixová)
• ambulance klinické psychologie pro děti a dorost (Mgr. Kateřina Sekyrová)

Webové stránky psychiatrických a dalších zdravotnických zařízení ČR

Dětská psychiatrická klinika FN Motol a 2.LF UK Praha - http://www.lf2.cuni.cz/ 
FN Brno - http://www.fnbrno.cz/ 
FN Hradec Králové - http://www.fnhk.cz 
FN Plzeň - http://www.fnplzen.cz 
FN s poliklinikou Ostrava - http://www.fnspo.cz 
Psychiatrická klinika a oddělení lékařské psychologie FN Brno - http://www.med.muni.cz/ 
Psychiatrická klinika LF a FN Hradec Králové - http://www.lfhk.cuni.cz/psych 
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha - http://www.lf1.cuni.cz/~zfisar/pk/default.htm 
Psychiatrická léčebna Bohnice - http://www.plbohnice.cz 
Psychiatrická léčebna Brno – Černovice - http://www.plbrno.cz/ 
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod - http://www.plhb.cz 
Psychiatrická léčebna Kroměříž - http://www.plkm.cz/ 
Psychiatrická léčebna Šternberk - http://www.hyperlink.cz/plstbk 
Národní ústav duševnío zdraví - www.nudz.cz
Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - http://www.mnul.cz/ 
VFN Praha - http://www.vfn.cz

Neleznete nás v pavilonu A:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy