387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

­­Psychiatrické oddělení poskytuje specializovanou akutní péči pro duševně nemocné celého Jihočeského kraje.

Poskytuje komplexní péči celého spektra duševních chorob. Lůžková péče je rozdělena dle závažnosti stavu pacienta a vývoje onemocnění.

Oddělení poskytuje akutní péči o nemocné, neposkytuje dlouhodobou lůžkovou psychiatrickou péči ani lůžkovou léčbu závislostí.

Součástí lůžkové péče je denní stacionář, který poskytuje psychosociální terapii nejen hospitalizovaným pacientům, ale je zde vytvořen program také pro ambulantní pacienty.

Mimo lůžkové péče nabízí oddělení ambulance pro dospělé pacienty, ambulanci pro léčbu závislostí, sexuologickou ambulanci a ambulance klinické psychologie.

Pro dětské pacienty nabízí oddělení ambulanci dětské a dorostové psychiatrie a ambulanci klinické dětské a dorostové psychologie.

Hospitalizace

Během hospitalizace spolupracujeme s organizacemi poskytujícími komunitní péči (např. Fokus České Budějovice), kteří pomáhají vybraným pacientům v začlenění zpět do běžné společnosti podle principů moderní psychiatrické péče.

Denní stacionář

Slouží pro potřeby jak hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů, kterým pomáhá při léčbě neurotických a afektivních poruch. Cílem je zamezit zhoršení psychického stavu klienta a předejít tak hospitalizaci. Intenzivní skupinová psychosociální terapie je však vhodná i k doléčení po ukončení hospitalizace. Program probíhá formou uzavřených skupin denně od 8 do 15 hodin (mimo víkendy a státní svátky) po dobu 6 týdnů. Je sestaven z bloků komunity, skupinové psychoterapie, nácviku relaxačních dovedností, arteterapie, edukačních skupin a nácviku sociálních dovedností.

Přehled nejčastějších vyšetření a výkonů

Fototerapie
Léčba intenzivním světlem při sezónních depresích

Elektrokonvulzivní terapie (ECT), repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
Metody volby pro zvládání nejen depresí, které nereagují na standardní farmakologickou léčbu

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace
Neinvazivní neurostimulační léčebná metoda, která spočívá v působení pulzního magnetického pole aplikovaného povrchovou cívkou nad specifickými oblastmi mozku. Jedná se o dobře snášenou, nebolestivou, rychle působící metodu.

Činnostní terapie
Chráněné dílny pro muže a ženy napomáhající se znovu zapojit do běžného života lidem s duševním onemocněním.

Arteterapie
Léčba pomocí výtvarných prostředků.

Individuální a skupinová psychoterapie
Léčba pomocí psychologických prostředků.

Neleznete nás v pavilonu A:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy