387 87 11 11
Víc než nemocnice.
primářka

MUDr. Taťána Karpianusová

vrchní sestra

Júlia Hejdová

vedoucí radiologický asistent

Mgr. Daniela Velíšková

MUDr. Petr Rychlík - zástupce primářky

MUDr. Jan Capouch - zástupce primářky

Kontakty

Jménotelefonemail
ambulance - recepce38787 5114
sekretariát 38787 5001 onkologie@nemcb.cz
zasílání elektronické zdravotní dokumentace38787 5006onkologie.dokumentace@nemcb.cz
lůžková stanice A38787 5031
lůžková stanice B38787 5041
jednotka intenzivní péče (JIP)38787 5021
ozařovny - recepce 38787 5171
ozařovny - objednání 38787 5152
ozařovny - patní ostruhy38787 5156
psychologická ambulance 38787 5043

Základní charakteristika oddělení

 • Onkologické oddělení (ONO) se nachází v horním areálu v pavilonu C.
 • Lůžková část oddělení se nachází v 5. patře pavilonu C.
 • Ambulance se nachází v pavilonu C
  -
  pro odborné pracovní týmy - ORL tým, ambulance pro hemoblastomy, melanomový tým, onkogenetická poradna
  - pro následné kontroly, ambulantní chorobopisy, chemoterapii
  - pro chemoterapii, konzilia
  - pro příjem pacientů, chemoterapii, konzilia
 • K ambulantní části patří stacionář (pavilon C horního areálu, 5. patro) s 22 aplikačními místy, sloužícími k aplikaci chemoterapie, bioterapie, infuzí a krevních derivátů.
 • Samostatnou jednotkou v rámci ambulantní části je Centrum klinické onkologie zpracovávající data pro Národní onkologický registr.
 • Úsek ozařoven je umístěn v pavilonu C horního areálu, v suterénu.
 • Onkologické oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center (KOC), která jsou garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie.
 • Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech „Radiační onkologie“ a „Klinická onkologie“, probíhá zde i odborná praxe studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

 • O historii a vývoji našeho oddělení se můžete dočíst v Nemocničním zpravodaji ZDE

 

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy