387 87 11 11
Víc než nemocnice.
Primářka

MUDr. Taťána Karpianusová

Vrchní sestra

Kateřina Švejdová

Vrchní laborantka

Mgr. Daniela Velíšková

MUDr. Petr Rychlík - Zástupce primáře

Kontakty

Jménotelefonemail
Ambulance - recepce387 87 5114
Sekretariát 387 87 5001 onkologie@nemcb.cz
Zasílání elektronické zdravotní dokumentace387 87 5006onkologie.dokumentace@nemcb.cz
Lůžková stanice A387 87 5031
Lůžková stanice B387 87 5041
Jednotka intenzivní péče (JIP)387 87 5021
Ozařovny - recepce 387 87 5171
Ozařovny - objednání 387 87 5152
Ozařovny - patní ostruhy387 87 5156
Psychologická ambulance 387 87 5043

Základní charakteristika oddělení

 • Onkologické oddělení se nachází v horním areálu v pavilonu C.
 • Lůžková část oddělení se nachází v 5. patře pavilonu C.
 • Ambulance se nachází v pavilonu C:
  -
  pro odborné pracovní týmy - ORL tým, ambulance pro hemoblastomy, melanomový tým, onkogenetická poradna
  - pro následné kontroly, ambulantní chorobopisy, chemoterapii
  - pro chemoterapii, konzilia
  - pro příjem pacientů, chemoterapii, konzilia
 • K ambulantní části patří stacionář (pavilon C horního areálu, 5. patro) s 22 aplikačními místy, sloužícími k aplikaci chemoterapie, bioterapie, infuzí a krevních derivátů.
 • Samostatnou jednotkou v rámci ambulantní části je Centrum klinické onkologie zpracovávající data pro Národní onkologický registr.
 • Úsek ozařoven je umístěn v pavilonu C horního areálu, v suterénu.
 • Onkologické oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center (KOC), která jsou  garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie.
 • Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech „Radiační onkologie“ a „Klinická onkologie“, probíhá zde i odborná praxe studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

Více o oddělení

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy