387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Onkologické oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center (KOC), která jsou garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie.

Onkologické oddělení

Onkologické oddělení je umístěno v budově centrálního pavilonu. V suterénu jsou 3 vyšetřovny radioterapie s recepcí, 2 ozařovny s lineárními urychlovači TrueBeam, CT simulátor Canon Aquilion LB s vyšetřovnou, brachyterapie a RTG terapeutický přístroj ve společné aplikační místnosti a pracují ve střídavém režimu.  V suterénu centrálního pavilonu je umístěn i fyzikálně technický úsek s veškerým zázemím, stanice plánování léčby, dozimetrie a mechanická dílna.

Ambulance

V přízemí je recepce, 4 ambulance, kartotéka, přijímací kancelář a centrum klinické onkologie a pracovna psychologa. V 5. patře stejného pavilonu jsou 2 lůžkové stanice (ONL) A a (ONL) B, kde jsou pokoje pro hospitalizované pacienty, lékařské vyšetřovny, sesterny a sekretariát oddělení. Samostatnou jednotkou v rámci ambulantní části je Centrum klinické onkologie zpracovávající data pro Národní onkologický registr.

Součástí oddělení je šest ambulancí

  • příjmová
  • dispenzární
  • konziliární
  • chemoterapeutická
  • radioterapeutická
  • brachyterapeutická

Lůžková část

Lůžková část na 5. patře centrálního pavilonu má 60 lůžek na 2 stanicích a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče. Na lůžkové stanici ONO A je 8 třílůžkových pokojů onkologického oddělení a 10 lůžek pro pacienty Oddělení nukleátní medicíny Nemocnice České Budějovice. Na lůžkové stanici ONO B je 10 třílůžkových a 1 dvoulůžkový pokoj. Všechny pokoje pro pacienty jsou vybaveny televizorem, sprchou a WC. Na 5. patře je umístěna onkologická jednotka intenzivní péče se čtyřmi samostatnými boxy. Onkologické oddělení není vybaveno žádnými nadstandardními pokoji. Chodící pacienti mohou na každé stanici využívat jídelnu, kde je automat na kávu a je možné si zde vypůjčit knihy. Sesterský provoz obou lůžkových stanic je společný pod vedením ONO, s autonomním lékařským vedením ONO a Oddělením nukleární medicíny (ONM).

V letech 2022 – 2024 po dobu generální rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů je dočasně uzavřena onkologická část lůžkové stanice A, do jejích prostor jsou dočasně přemístěny 4 onkologické ambulance z přízemí centrálního pavilonu, ve zbytku onkologické části  lůžkové stanice A (ONL) provozujeme 3 lůžkové pokoje pro potřeby ambulantního stacionáře ONO.

Denní stacionář

V 5. patře je dále umístěn denní stacionář s 10 lůžky a 12 aplikačními křesly, který slouží pro  ambulantní podávání chemoterapie, bioterapie, moderní imunoterapie, infuzí a krevních derivátů. Denní stacionář ONO zajišťuje i ambulantní aplikace cytostatik a biologické léčby pro hematologické oddělení.

Akreditace

Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech „Radiační onkologie“ a „Klinická onkologie“.

Vzdělávání studentů

Na Onkologickém oddělení probíhá i odborná praxe studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy