387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Operace a výkony na neurochirurgickém oddělení

Výkony na periferních nervech
Syndrom karpálního tunelu, který je prováděn v lokální anestesii ambulantně. Dále syndrom kubitálního tunelu, peroneálního tunelu, revizní operace nervů, úrazy nervů nebo nádory nervů atd. Tyhle výkony jsou prováděné v celkové anestesii, někdy za pomoci perioperační monitorace funkce nervu. Je nutná hospitalizace. Rekonvalescence a následná rehabilitace včetně elektrostimulace trvá dle výkonu 2-6 týdnů po operaci až řádově měsíce. 

Operace degenerativních onemocnění páteře (krční, hrudní, bederní)
Může jít o prosté dekompresivní výkony až po rozsáhlé stabilizační výkony páteře s nutností zavedení fixačního materiálu, implantace funkčních náhrad. Výkony se provádí z předního nebo zadního přístupu nebo kombinovaně. Jsou prováděny v celkové anestesii, hospitalizace trvá od 3 dnů do týdne. Často následuje po operaci hospitalizace na oddělení rehabilitace.

Operace poranění páteře a míchy
Provádí se vždy v celkové anestesii, v součinnosti s řešením dalších poranění. Doba hospitalizace a doba rekonvalescence vždy závisí hlavně na šíři poškození míchy a nervových kořenů při traumatu. Operuje se dle typu poranění krční, hrudní, bederní páteře předními či zadními přístupy.

Operace karotické tepny na krku
Provádí se v celkové anestesii za přísné monitorace mozkových funkcí, tzv SSEP (somatosensorických evokovaných potenciálů). Nevysazujeme anopyrin. Výkon trvá 1-2 hodiny. V den výkonu je pacient sledován na JIP. Domů odchází 2-5 den dle vzdálenosti bydliště. Operace karotické tepny na krku radiointervenčně (implantace stentu) je prováděna radiologem na angiografické lince. Vždy jsou po výkonu na tepně nutné pravidelné ultrazvukové kontroly.

Cévní operace mozku (mozkových výdutí, malformací, kavernomů)
Provádí se buď otevřeně kraniotomií nebo zavřeně radiointervenčně. Spolupracujeme s gama nožem. Vždy je pacient v celkové anestesii. Doba hospitalizace a rekonvalescence nejvíce záleží na tom, zda šlo o akutní výkon nebo plánovaný výkon.

Operace mozkového bypassu 
Jsou velmi specifickou oblastí neurochirurgie. Výběr pacientů, vyšetřovací protokol a možnosti výkonu jsou nad rámec tohoto sdělení. Hospitalizace trvá dle výkonu, nejčastěji 1 týden. 

Operace nádorů mozku, mozkových obalů, base lební, očnic
Provádí se vždy, je-li nutno, za použití zásad obrazem řízené mikrochirurgie s použitím neuronavigace a neurosonografie propojené s mikroskopem v celkové anestesii. Nově se monitoruje funkce nervů. Je-li nádor poblíž životně důležitých řečových center, provádí se výkon s použitím přímé mozkové stimulace při vědomé fázi - pacient je probuzený, tzv AWAKE operace. Doba hospitalizace a rekonvalescence závisí nejvíce na typu nádoru a nutnosti následné léčby (ozařování, gama nůž, chemoterapie).

Nádory v oblasti podvěsku mozkového 
Operují se transnasálně neuroendoskopem za pomoci neuronavigace. Výhoda přístupu nosem je v tom, že odpadá nutnost kraniotomie a nevzniká tak po operaci viditelná jízva v oblasti hlavy. Výkon trvá 3-4 hodiny, pacient je po výkonu sledován na JIP. Doba hospitalizace trvá obvykle 1 týden.

Operace krutých bolestí obličeje (neuralgie) a dalších neurovaskulárních konfliktů 
Při operaci je prováděn otevřený chirurgický výkon u mozkového kmene. Hospitalizace po těchto výkonech je 2 dny až týden dle výkonu. V případě nutnosti punkčního výkonu - biopsie (jen z návrtu) se používá obrazem řízená stereotaxi s navigací. Výhodou je zcela minimální až žádná ztráta krve. Délka hospitalizace je někdy pouze 1 den.

Operace poranění mozku, lebky, obličeje
Odehrává se ve spolupráci s anestesiologicko-resuscitačním oddělení jako často život zachraňující výkon. Kromě odstranění výronů krevních či zhmoždění mozku je prováděna i hemikraniektomie (odstranění poloviny klenby lební) v léčbě nezvládnutelné nitrolební hypertense. Doba hospitalizace a rekonvalescence záleží vždy na tíži poranění a době, po jaké se pacient dostane do našeho centra. Plastiku klenby lební provádíme po delší době po úrazu (měsíce).

Operace poruch cirkulace mozkomíšního moku
Jsou prováděny po předoperačním testování. Dle potřeby jsou zaváděny ventrikuloperitoneální zkraty, nebo je proveden výkon endoskopem. Doba hospitalizace bývá do týdne a rekonvalescence závisí hlavně na typu poruch.

Naleznete nás v pavilonu C nebo CH:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy