387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Neurochirurgické oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči pro celý jihočeský kraj a část kraje Vysočina. V dohledné době se bude stěhovat do větších prostor, nyní disponuje celkem 26 lůžky, z toho je 5 lůžek JIP s kompletním monitoringem životních funkcí. Sídlí v 7. patře v budově pavilonu C. Součástí oddělení je i dospávací pokoj s možností monitorování životních funkcí bezprostředně po operačním výkonu nebo celkové anestezii. Lůžkovou část tvoří šest třilůžkových pokojů. Na každém pokoji je televize i možnost připojení k internetu. Navíc lůžková část disponuje jídelním koutkem, vyšetřovnou a ošetřovnou. Standard ošetřovatelské péče je zabezpečen personálem specializovaným v péči o neurochirurgické pacienty ve spolupráci s konziliárními odborníky všech souvisejících oborů. Samozřejmostí je péče rehabilitační pracovnice přímo na lůžku.

Počet přijetí za rok se pohybuje okolo 1300 pacientů. Ambulantně poskytuje péči přes 14000 pacientům ročně. Počet operačních výkonu se pohybuje kolem 2000 operací ročně.  

Specializované služby

Neurochirurgické oddělení je jediné zařízení v Jihočeském kraji. Stejně tak v kraji Vysočina není žádná neurochirurgie. Oddělení patří mezi velké české neurochirurgie, z nichž většina ostatních jsou fakultní zařízení.

Pro pacienty po krvácení z prasklé mozkové výdutě se standardně provádí vyšetření tzv. Transkraniálním dopplerem - TCD. Jde o vyšetření mozkových cév k průkazu vasospazmů – reakce mozkových cév na proběhlé krvácení. V rukou neurochirurga jde o specializované neinvazivní vyšetření, které je prováděno v poloze na zádech.

Ve spolupráci s Radiologickým oddělením se ambulantně provádí neinvazivní vyšetření magnetickou rezonancí s kvantifikací průtoků mozkových cév (qMRA), které dokáže vyhodnotit cerebrovaskulární rezervu před indikací k operaci mozkového bypassu. 

Ve spolupráci s Oddělením úrazové chirurgie se poskytuje hospitalizační péče pro pacienty s úrazy mozku, míchy, páteře a periferních nervů.

Ve spolupráci s Neurologickým oddělením se poskytuje péče pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou a operací karotické tepny na krku při jejím uzávěru nebo zúžení. 

Ve spolupráci s Onkologickým oddělením se organizuje každé pondělí neuroonkologický tým, kde se indikují pacienti k multioborové léčbě s nově zjištěnými nádory mozku a páteře. Pacientům po operacích nádorů mozku a páteře se zde sdělují výsledky histologických a molekulárně genetických vyšetřeních a určuje se další navazující léčba (dispenzarizace, chemoterapie, radioterapie, gama nůž).  

Naleznete nás v pavilonu C nebo CH:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy