387 87 11 11
Víc než nemocnice.

FAQ

Je nutná registrace pacientek k porodu?

Registrace v naší porodnici nutná není, ale gynekolog obvykle odesílá rodičku v 36. – 37. týdnu těhotenství k zaevidování do porodnice na tzv. check-in (někdy též označovaný jako registrace). Při této kontrole jsou zhodnocena rizika a žena se předává zpět do péče jejího gynekologa. 

Je možná přítomnost otce u porodu?

Naše porodnice umožňuje přítomnost dvou blízkých osob.

Je možná přítomnost otce u císařského řezu?

Bezprostřední přítomnost otce přímo na operačním sále není možná, čeká na předsálí a po porodu může být přítomen u ošetření dítěte. Toto ošetření a základní vyšetření provádí personál neonatologického oddělení v prostorách bezprostředně navazujících na sál. Pokud to dovolí průběh poporodní adaptace novorozence, může tam tatínek i „klokanit“.
 

Kolik stojí přítomnost blízké osoby na porodním sále u porodu?

Přítomnost doprovodu u porodu není zpoplatněna.

Je možno zarezervovat si jednolůžkový pokoj po porodu?

Rezervace bohužel není možná. Pokud máte o pokoj zájem, prosím nahlaste ihned při příjmu. 
 

Kolik stojí jednolůžkový pokoj a může zde spát i otec dítěte?

  • Jednolůžkový pokoj - 1200,- Kč/noc
  • Možnost 24 hod. přítomnost otce na jednolůžkovém pokoji - 500,- Kč/noc/bez stravy
     

Je možno mít vlastní porodní plán?

Ano, ale upřednostňujeme osobní pohovor porodní asistentky a lékaře s rodičkou. Dáváme přednost osobnímu sdělení a snažíme se rodičce v maximální možné míře vyhovět.

Neonatologické oddělení vítá tuto formu kontaktu s rodiči v předstihu před porodem tak, aby bylo možno případné nejasnosti včas s rodiči prodiskutovat. Snažíme se včas ujednotit vzájemnou představu o poporodní péči o novorozence a maximální možnou vůlí vyhovět jejich přání.

Umožňujete při porodu přítomnost mimoústavní porodní asistentky? 

Ano, ale jako jakýkoli jiný laický doprovod, ne jako porodní asistentka, která vede porod.

Lze si při porodu zvolit alternativní polohu?

Samozřejmě umožňujeme volbu způsobu porodu. Máme k dispozici zcela přizpůsobitelná porodní lůžka nebo porodní stoličky, na nich si může rodička polohu sama zvolit. Hodně neobvyklé polohy umožňujeme pouze na základě podpisu rodičky o převzetí odpovědnosti za dítě, porodní poranění a případné komplikace. 

Lze rodit do vody?

Neumožňujeme porody do vody. Rodička má možnost využít relaxační masážní vany v I. době porodní.

Jaké používáte pomůcky při porodu?

Při porodu mohou rodičky využívat různé pomůcky - relaxační míče, porodnickou stoličku, žíněnky, relaxační masážní vanu, stoličku na napářku, Rebozo šátky, aromaterapie, rádio s USB a bluetooth.

Je možný ambulantní porod?

Ambulantní porod Nemocnice České Budějovice

Může rodička u porodu jíst?

U probíhajícího porodu není vhodné jíst, je možno poskytnout Nutridrink. Nápoj možný je.

 

Můj porodní plán se lékařce v porodnici líbí, ale prý mi nemůže slíbit dopředu, že ho bude respektovat. Musím se podřídit?

Porodní plán je pouze plánem a ne dogmatem, a je nutno ho vzájemně po domluvě korigovat dle dané situace. Porodní plán ne vždy může být v zájmu nenarozeného dítěte, ale i k jeho potřebám je nutno přihlížet. Obecně se vždy porodníci snaží, je-li to možné, rodičce vyhovět.

Lékař v porodnici mi řekl, že o nástřihu hráze rozhodne on podle situace – je to možné?

Jestliže jednoznačně vyjádříte své přání, že si nepřejete nástřih hráze ani při riziku rozsáhlého poškození hráze, které může zasahovat do oblasti konečníku a střeva, a toto stvrdíte svým podpisem, lékař bude Vaše přání akceptovat. Toto přání nemůže být v rozporu se stavem plodu na konci II. doby porodní, kdy pro záchranu zdraví dítěte je nutné nástřih provést.

Může za mě v porodnici s lékaři jednat můj partner?

Jste-li svéprávná, musíte za sebe rozhodovat sama. Pouze v případě, že nejste schopna vědomě komunikovat (bezvědomí), a je-li to dopředu uvedeno ve Vaší dokumentaci, je možné, aby některá rozhodnutí, za Vás činil Váš partner.

Ráda bych měla své dítě po narození neustále v náručí, pomyšlení na to, že bychom měli být rozděleni, mě doslova mučí. V porodnici to prý nejde kvůli bezpečí dítěte. Jak zajistit, aby bylo miminko v pořádku a zároveň abychom mohli zůstat spolu?

Neonatologické oddělení v případě donošených dětí bez poruchy poporodní adaptace plně respektuje přání maminky. Samozřejmě podmínkou je odborný dohled zdravotnického personálu neonatologického oddělení. U těchto novorozenců i naše pracoviště preferuje plnohodnotný kontakt maminky a novorozence a veškerá ošetření a vyšetření za pobytu na porodním sále realizujeme zásadně u lůžka maminky a také v přítomností maminkou zvoleného doprovodu (především tatínka). Věta „v porodnici to prý nejde kvůli bezpečí dítěte“ je z našeho pohledu zavádějící a neodráží základní principy poporodní péče o novorozence na našem pracovišti. Podrobněji viz Neonatologické oddělení.  

Kontakt mezi matkou a dítětem se neonatologické oddělení snaží zrealizovat i při provádění císařského řezu, předpokladem ale je svodná anestezie u maminky.

Je možné si placentu po porodu odnést domů?

Na výslovnou žádost rodičky lze placentu po podpisu poučení vydat.  Je nutné placentu do dvou hodin od porodu odnést ze zdravotnického zařízení ve vlastní uzavíratelné nádobě o objemu minimálně 2 litry.

Jak se označují miminka po porodu?

V souladu s doporučením MZ (Věstník) speciální identifikační páskou na zápěstí a zásadně co nejdříve po narození v přítomnosti maminky. Pokud je maminka v celkové anestezii tak má personál povinnost označit dítě ve fázi, kdy má vizuální kontakt s jeho maminkou. Je to pevná součást bezprostřední poporodní péče tak, aby se předešlo riziku záměny novorozenců. V průběhu pobytu personál neonatologického oddělení denně kontroluje neporušenost a čitelnost identifikační pásky u maminky i novorozence.

Jak dlouho trvá hospitalizace po porodu?

Po spontánním porodu propouštíme maminku obvykle 3. den, po císařském řezu 4. - 5. den, vždy záleží na zdravotním stavu maminky a miminka.

 

Naleznete nás v pavilonu K (porodnice) nebo Z (gynekologie):

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy