387 87 11 11
Víc než nemocnice.

GYNEKOLOGICKÁ ČÁST

GYNEKOLOGICKÁ ČÁST GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ V PAVILONU Z

Z.jpg (8.82 MB)

 

STANICE GYNEKOLOGIE

Počet lůžek

34

Staniční sestra

Mgr. Kateřina Kocmichová

Areál

Horní

Pavilon

Z

Podlaží

3. patro

Telefon - inspekce :

+420 38787 4431

Charakteristika stanice

Stanice gynekologického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné v předoperačním a v pooperačním období, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Disponuje lůžkovou částí umístěnou v pavilonu Z ve 3. patře s kapacitou 34 lůžek. Pokoje na stanici jsou třílůžkové s vlastním hygienickým zázemím. Součástí lůžkového oddělení je jeden bezbariérový pokoj. Oddělení nedisponuje nadstandardním pokojem. Délka hospitalizace po gynekologických operacích je obvykle 2 až 8 dní podle provedeného výkonu (den operace je den 0).

STANICE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE (JIP)

Počet lůžek

5

Staniční sestra

Mgr. Fabingerová Dana

Areál

horní

Pavilon

Z

Podlaží

1. patro

Telefon - inspekce

+420 38787 5235

Charakteristika stanice

Intenzivní péče o pacientky po operacích, eventuálně o pacientky, vyžadující intenzivní péči z nějakého jiného důvodu. Po stabilizaci stavu jsou pacientky překládány na standardní lůžka.

 

AMBULANCE GENETICKÉ PREDISPOZICE ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

Charakteristika činnosti

Pacientkám s genetickou predispozicí poskytujeme komplexní gynekologickou péči – dispenzarizace, expertní onkogynekologický ultrazvuk, indikace k preventivním chirurgickým výkonům, konzultace, nastavení vhodné hormonální substituční léčby.

Nutné předchozí objednání na základě doporučení odborného lékaře.

Lékař:

MUDr. Martin Michal, MUDr. Tereza Kutová

Sestra:

dle denního rozpisu

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

3. patro

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

 

Úterý

 

Středa

 

Čtvrtek

9:30 – 11:30

Pátek

 

 

AMBULANCE PRO GYNEKOLOGICKOU ENDOKRINOLOGII, ENDOMETRIÓZU A LÉČBU STERILIT

Charakteristika činnosti

Vyšetření pacientek s poruchami menstruačního cyklu. Léčba neplodnosti s návazností na centra asistované reprodukce. Endokrinologická onemocnění. Poradna pro HRT (hormonální substituční léčba) u žen v období perimenopauzy a postmenopauzy. Diagnostika a léčba endometriózy.

Vhodné doporučení odesílajícího lékaře. Nutné předchozí objednání.

Lékař:

MUDr. Gabriela Urbancová

Sestra:

Bc. Jitka Jagošová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

 

Úterý

12:30 – 14:00

Středa

 

Čtvrtek

 

Pátek

 

 

AMBULANCE ZÁVODNÍHO GYNEKOLOGA

Charakteristika činnosti

Komplexní gynekologická péče. Určeno pouze pro zaměstnance Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nutné předchozí objednání.

Lékař:

MUDr. Pavlína Brčáková, MUDr. Petra Vlniešková

Sestra:

Jitka Kroupová, Bc. Karolína Vlčková, Bc. Jitka Jagošová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

9:30 – 12:00

MUDr. Petra Vlniešková

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

9:30 – 11:30

MUDr. Pavlína Brčáková

Pátek

 

 

 

CENTRUM ONKOLOGICKÉ PREVENCE

Charakteristika činnosti

Centrum onkologické prevence se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových stavů (prekanceróz) děložního čípku, pochvy a vulvy. Provádíme zde také expertní kolposkopické vyšetření.

Nutné doporučení obvodního gynekologa a předchozí objednání.

Lékař:

MUDr. Petr Valha, Ph.D., MUDr. Jana Kožnarová, MUDr. Martin Michal, MUDr. Blanka Strnadová, MUDr. Ondřej Vošta, MUDr. Lucie Kandlová

Sestra:

Jaroslava Drastíková, Eva Jannet, Bc. Karolína Vlčková

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

    9:00 – 12:00

MUDr. Jana Kožnarová

   12:30 – 14:00

MUDr. Blanka Strnadová

Úterý

   12:00 – 14:00

MUDr. Lucie Kandlová

Středa

 

 

Čtvrtek

   9:00 – 11:00

MUDr. Ondřej Vošta, MUDr. Petr Valha, Ph.D.

 12:30 – 14:00

MUDr. Martin Michal

Pátek

 

 

 

DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

Charakteristika činnosti

Tato ambulance se zabývá problémy spojené s nepravidelnou menstruací, poruchami puberty, diagnostikováním vrozených vývojových vad rodidel, diagnostikou a léčbou zánětů rodidel dětí a dospívajících.

Vhodné doporučení odesílajícího lékaře. Nutné předchozí objednání.

Lékař:

MUDr. Pavlína Brčáková, MUDr. Simona Tůmová, MUDr. Petra Vlniešková

Sestra:

Jitka Kroupová, Bc. Karolína Vlčková, Bc. Jitka Jagošová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

9:30 – 12:00

MUDr. Petra Vlniešková

Úterý

 

 

Středa

8:30 – 10:00

MUDr. Simona Tůmová

Čtvrtek

9:00 – 12:00

MUDr. Pavlína Brčáková

Pátek

 

 

 

ONKOGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Charakteristika činnosti

Konziliární vyšetření při podezření na zhoubný nádor gynekologického původu, stanovení nutných vyšetření a léčebného postupu, objednání k operační léčbě. Pooperační a poléčebná dispenzarizace pacientek s maligním nálezem. Péče je realizována ve spolupráci s onkologem.

Nutné doporučení odesílajícího lékaře a předchozí objednání.

Garant (lékař):

MUDr. Petr Valha, Ph.D., MUDr. Jana Kožnarová, MUDr. Martin Michal, 

Sestra:

Michaela Kořenská, Bc. Lucie Postlová, Bc. Daniela Petrová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

 

 

Úterý

  9:30 – 11:30

lékař dle denního rozpisu

Středa

  8:30 – 14:30

ONKO-GYNEKOLOGICKÝ TÝM

Čtvrtek

 

 

Pátek

  9:00 – 12:00

lékař dle denního rozpisu

 

ULTRAZVUKOVÉ PRACOVIŠTĚ GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Charakteristika činnosti

Provádíme konziliární ultrazvuková vyšetření abdominální i vaginální sondou. Stanice je vybavena moderními ultrazvukovými přístroji s možností dopplerovského zobrazení. Ultrazvuková diagnostika pokrývá celé spektrum gynekologické problematiky převážně se zaměřením na onkogynekologické diagnózy.

Nutné je doporučení odesílajícího lékaře. Nutné předchozí objednání.

Lékař:

dle denního rozpisu

Sestra:

dle denního rozpisu

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

3. patro

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

13:00 – 14:00

Lékař dle denního rozpisu

Úterý

10:00 – 12:00

Onkogynekologický UZ – MUDr. Jana Kožnarová, MUDr. Jaroslav Polách

Středa

13:00 – 14:00

Lékař dle denního rozpisu

Čtvrtek

12:00 – 14:00

Onkogynekologický UZ – MUDr. Jana Kožnarová, MUDr. Jaroslav Polách

Pátek

 

 

 

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Charakteristika činnosti

Urogynekologická ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou žen s močovou inkontinencí a poklesem pánevního dna. Provádíme ultrazvuková vyšetření, zajišťujeme urodynamické vyšetření a indikace k operačnímu řešení urogynekologických problémů.

Vhodné doporučení odesílajícího lékaře. Nutné předchozí objednání.

Lékař:

MUDr. Petr Linhart, MUDr. Pavel Hrubeš, MUDr. Erika Francová

Sestra:

Eva Jannet, Bc. Jitka Jagošová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

 

Úterý

 9:30 – 11:30

Středa

11:30 – 13:30

Čtvrtek

 

Pátek

 

 

KRAJSKÁ INDIKAČNÍ AMBULANCE GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Charakteristika činnosti

Provádíme konziliární vyšetření, indikace a objednávání ke gynekologickým operacím, indikovaná kontrolní vyšetření po operacích.

Nutné doporučení registrujícího gynekologa. Není nutné předchozí objednání.

Lékař:

Prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA
MUDr. Petr Valha, Ph.D.,
MUDr. Romana Hrotková

Sestra:

Bc. Daniela Petrová,
Bc. Lucie Postlová

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

12:00 – 14:00 (ukončení provozu ambulance dle aktuálního počtu pacientek)

Úterý

 

Středa

 

Čtvrtek

12:00 – 14:00 (ukončení provozu ambulance dle aktuálního počtu pacientek)

Pátek

 

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Charakteristika činnosti

Provádíme konziliární vyšetření.  Ošetřujeme ženy s akutními gynekologickými problémy a akutními problémy v těhotenství do 22. týdne. Od 22. týdne těhotenství řeší akutní problémy porodní sál či ambulance porodního sálu v  pavilonu K.

!! Upozornění: Gynekologická ambulance nenahrazuje péči registrujícího gynekologa.

Recepty na hormonální preparáty (antikoncepce a hormonální substituce) bohužel nemůžeme vystavovat, toto spadá do kompetence registrujícího gynekologa.

Lékař:

dle aktuálního rozpisu

Staniční setra:

Bc. Daniela Petrová

Sestra:

dle denního rozpisu

Pavilon:

Z

podlaží:

přízemí, 3. patro (pohotovost)

Telefon recepce:

 +420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

7:00 – 15:00 (ambulance přízemí)

Úterý

7:00 – 15:00 (ambulance přízemí)

Středa

7:00 – 15:00 (ambulance přízemí)

Čtvrtek

7:00 – 15:00 (ambulance přízemí)

Pátek

7:00 – 15:00 (ambulance přízemí)

 

POHOTOVOSTNÍ GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Charakteristika činnosti

Ošetřujeme ženy s akutními gynekologickými problémy a akutními problémy v těhotenství do 22. týdne. Od 22. týdne těhotenství řeší akutní problémy porodní sál či ambulance porodního sálu v pavilonu K.

!! Upozornění: Pohotovostní gynekologická ambulance je určena pouze pro akutní stavy a situace, které neumožňují realizovat vyšetření cestou registrujícího gynekologa v jeho ordinačních hodinách. Pohotovostní gynekologická ambulance nenahrazuje péči registrujícího gynekologa.

Recepty na hormonální preparáty (antikoncepce a hormonální substituce) bohužel nemůžeme vystavovat, toto spadá do kompetence registrujícího gynekologa.

Pondělí

15:00 – 7:00 (3. patro gynekologie)

Úterý

15:00 – 7:00 (3. patro gynekologie)

Středa

15:00 – 7:00 (3. patro gynekologie)

Čtvrtek

15:00 – 7:00 (3. patro gynekologie)

Pátek

15:00 – 7:00 (3. patro gynekologie)

Sobota

nepřetržitě (3. patro gynekologie)

Neděle

nepřetržitě (3. patro gynekologie)

Státní svátky

nepřetržitě (3. patro gynekologie)

V případě ošetření cestou pohotovostní ambulance je vybírán regulační poplatek 90,- Kč následujícím způsobem:

  • Při ošetření v pracovní den je poplatek vybírán od 16:00 do 7:00 hodin
  •  Při ošetření v sobotu, v nedělí či o svátku je poplatek vybírán po celých 24 hodin.

 

AMBULANTNÍ ONKOLOGICKÁ PREVENCE PRO HOSPITALIZOVANÉ

Charakteristika činnosti

Provádíme preventivní prohlídky, komplexní gynekologické vyšetření a konziliární vyšetření. Určeno pouze pro pacientky hospitalizované na jiných odděleních Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lékař:

dle denního rozpisu (atestovaný lékař)

Sestra:

dle denního rozpisu

Areál:

horní

Pavilon:

Z

Podlaží:

přízemí

Telefon recepce:

+420 38787 4474

Ordinační doba

Pondělí

 

Úterý

12:30 – 14:00

Středa

 

Čtvrtek

12:30 – 14:00

Pátek

 

Vyšetření mimo ordinační dobu po předchozí telefonické domluvě.

STANICE DOSPÁVACÍCH LŮŽEK PO MALÝCH GYNEKOLOGICKÝCH VÝKONECH

 

Počet lůžek

8

Staniční sestra

Bc. Petrová Daniela

Areál

horní

Pavilon

Z

Podlaží

přízemí

Telefon – inspekce:

+420 38787 4441

Charakteristika stanice

Sledování žen po jednodenních gynekologických chirurgických malých výkonech.

FYZIOTERAPIE V AMBULANTNÍ PÉČI

Doplňující léčbou některých gynekologických problémů je i fyzioterapie, která může pomoci od těchto problémů:

  • funkční ženská sterilita (primární nebo sekundární),
  • dysmenorea (primární nebo sekundární),
  • menoragie,
  • dyspareunie,
  • bolesti v oblasti zad, pánve, symfýzy v těhotenství,
  • ženy po porodu s diastázou,
  • inkontinence, bolesti v oblasti pánve

Kontakt: Martina Rohová (fyzioterapeutka) tel: 38787 5534 (ambulance Rehabilitačního oddělení NCB). Pro ošetření fyzioterapeutem je třeba, aby pacientka měla odesílajícím lékařem (gynekologem) vyplněnou žádanku typu FT s uvedenou gynekologickou diagnózou a požadovanou terapií.

Naleznete nás v pavilonu K (porodnice) nebo Z (gynekologie):

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy