387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Dětské oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od 1 měsíce věku do 18 let včetně, a to v budově pavilonu D. Oddělení disponuje celkem 81 lůžky.

Oddělení je členěno na následující lůžkové stanice:

Stanice malých dětí do 6 let, ev. starší děti s těžkým hendikepem – 3. patro

stanice-malych-deti.jpg (31 KB)

Na této stanici jsou hospitalizovány děti ve věku od 29 dní až do 6 let. Je zde 16 dvoulůžkových pokojů a výrazně je preferována hospitalizace dítěte s doprovodem.

Každý pokoj má samostatnou koupelnu s toaletou, postel pro dítě (podle jeho věku), postel pro doprovod, přebalovací pult s vaničkou, stůl a židli (ev. dětskou židličku). Na každém pokoji je televize i možnost připojení k internetu. Každý pokoj má též přívod kyslíku. Samostatné pokoje umožňují navíc izolaci dítěte při infekčních nemocech, především průjmových, kvůli kterým jsou děti v této věkové skupině na Dětském oddělení velmi často hospitalizovány.

Stanice velkých dětí nad 6 let až do 18 let + 364 dnů – 2. patro

stanice-velkych-deti.jpg (44 KB)Na stanici velkých dětí jsou hospitalizovány děti a dorost od 6 do 19 let. Jsou zde soustředěni pacienti všech specializací dětského věku. V posledních letech však velmi stoupá počet pacientů s psychickými a psychiatrickými potížemi, včetně psychosomatizace, proto se mnohdy na práci stanice podílí i sociální pracovnice. V poslední době vidíme také velký nárůst pacientů s civilizačními chorobami, například nespecifickými střevními záněty, cukrovkou, revmatickými onemocněními. Poměrně častým důvodem hospitalizací jsou i dětské infekční choroby. Proto je pro nás velmi důležitá mezioborová spolupráce jak uvnitř Dětského oddělení, tak se všemi ostatními odděleními nemocnice. Délka hospitalizace se pohybuje od několika hodin (například v případě sociální hospitalizace) až po několik měsíců, jako je tomu kupříkladu u poruch příjmu potravy.

Na stanici funguje také skupinová psychoterapie, muzikoterapie a arteterapie. Mimo období prázdnin zde probíhá krátkodobá školní výuka. Stanice je vybavena školní třídou, která v odpoledních hodinách slouží jako družina, v níž děti mohou hrát různé hry a mají možnost tvoření. Tuto výuku zajišťuje základní škola se čtyřmi vyučujícími.

Stanici hematoonkologie + denní stacionář – 2. patro

Hematoonkologická stanice a její odborná ordinace se stará o děti s nádorovými onemocněními, poruchami krvetvorby, vzácnými chorobami krevní řady atd. Léčí také kojence s hemangiomy, děti s hemofilií atd.

stanice-hema.jpg (43 KB)Lůžkovou část této stanice tvoří pět dvoulůžkových pokojů, které umožňují hospitalizaci dítěte v doprovodu rodičů. Vybavení usnadňuje pobyt při dlouhodobé náročné léčbě leukémie (izolace od ostatních dětí s akutními infekty, speciální ventilační systém, kuchyňka pro individuální přípravu stravy, herna). Ve stejném patře je i denní stacionář pro ambulantní léčbu, jehož součástí je ambulance dětské hematoonkologie. Hematoonkologická stanice má status vysoce specializovaného pracoviště pro léčbu dětské leukémie v Jihočeském kraji. 

Léčba probíhá v rámci mezinárodně organizované studie AIEOP-BFM ALL 2017. V úzké spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie v pražské Fakultní nemocnici v Motole, která je referenčním pracovištěm pro Českou republiku (průtokové cytometrie, molekulární genetika, imunologie) a disponuje transplantační jednotkou, se významně zlepšila prognóza onemocnění. Daří se vyléčit až 90 % nemocných dětí. 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče - 1. patro

stanice-jip.jpg (35 KB)

Stanice je tvořena osmi lůžky a soustředí se na ošetřování pacientů ve vážném zdravotním stavu nebo s poruchami životních funkcí. Všechna lůžka jsou plně vybavená pro poskytování nejen intenzivní, ale i resuscitační péče. Je zde izolační box s komplexním vybavením pro ošetřování infekčních pacientů, prostorný zákrokový sálek, v němž nechybí možnost provádění i drobných chirurgických zákroků v celkové anestezii. Je třeba zdůraznit, že se jedná o multioborovou jednotku intenzivní a resuscitační péče pro děti a mládež do 19 let. Jsou zde hospitalizovány děti nejen s interní, ale i traumatologickou, chirurgickou, neurochirurgickou a infekční problematikou z celého kraje, poměrně často také s intoxikacemi.

Počet přijetí za rok se pohybuje okolo 5400 pacientů a jejich doprovodu. Rovněž ambulantní péči (cca 16000 ošetření/rok) zajišťuje oddělení pro veškerá dětská onemocnění ve svých jedenácti specializovaných ordinacích, a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice.

Stanice pooperační a poúrazová + dospávací pokoj (8 lůžek) – 1. patro

Na stanici pooperační a poúrazové péče se soustředí všechny děti po operačních výkonech a poúrazových stavech. V budově Dětského oddělení disponuje tato stanice 18 lůžky v 9 pokojích, jídelním a herním koutkem, vyšetřovnou a ošetřovnou. Součástí je i dospávací pokoj s možností monitorování životních funkcí dětí bezprostředně po operačním výkonu nebo celkové anestezii. Tento pokoj je přímo propojen spojovací chodbou s operačními sály. Odpadá tím nutnost převážet a překládat operovaného pacienta, je mu tím zajištěn komfort na vlastním lůžku. Standard ošetřovatelské péče je zabezpečen personálem specializovaným v péči o děti ve spolupráci s konziliárními odborníky všech souvisejících oborů. Samozřejmostí je péče rehabilitační pracovnice přímo na lůžku.

 

Specializované služby

Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků, které poskytují specializované služby pro celou spádovou oblast jižních Čech.

Ve spolupráci s ORL oddělením se při hospitalizaci provádí vyšetření sluchu u dětí v přirozeném spánku. Oddělení je součástí Dětského traumatologického centra a poskytuje hospitalizační péči pro všechny dětské pacienty s úrazy. Ultrazvukové pracoviště provádí veškerá vyšetření v dětském věku, včetně vyšetření srdce.

Ve spolupráci s operačními obory (urologie, chirurgie, neurochirurgie, oční, ortopedie, ORL, stomatochirurgie, plastická chirurgie) zajišťuje Dětské oddělení hospitalizační péči o děti po operacích.

Součástí oddělení je ordinace dětského psychologa, který se více specializuje na léčbu poruch příjmu potravy (např. mentální anorexie). V rámci psychoterapie působí na oddělení také muzikoterapeut a arteterapeut.

Sociální pracovnice Dětského oddělení poskytuje v odůvodněných situacích potřebnou péči.

Pro potřeby jak hospitalizační, tak ambulantní má Dětské oddělení ordinaci nutriční terapie, hlavně se zaměřením na cukrovku, hypercholesterolémii a celiakii.

Součástí oddělení jsou lůžka pro doprovod dětí, tedy nejenom maminek, na stanici malých dětí a stanici hematoonkologie. Na oddělení také funguje ubytovna (6 lůžek) pro doprovod starších dětí.

Funguje zde základní škola, družina s hernou, kde se o děti starají zkušené vychovatelky, k dispozici jsou televize, hry a dostatek knih.

Návštěvy

Návštěvy nejsou výrazně časově omezeny, doporučeny jsou spíše v pozdějších odpoledních hodinách, kdy neprobíhá vyšetřování pacientů.

Vzdělávání studentů

Rozsáhlá činnost je na oddělení zajišťována i ve vzdělávání studentů vysokých škol (Lékařské fakulty, Zdravotně sociální fakulta JU), tak i středních škol (Střední zdravotnická škola, Bílá vločka) a i postgraduálně studujícím lékařům při jejich přípravě na atestaci z pediatrie (akreditace II. stupně).

Naleznete nás v pavilonu D:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy