387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Léčebná a diagnostická péče se zaměřuje především na nemocné s podezřením na imunitní nedostatečnost, kteří jsou zde dispenzarizováni a odpovídajícím způsobem léčebně zajištěni.

Další skupinu pacientů tvoří nemocní s projevy alergické imunopatologické reakce zprostředkované protilátky IgE (zejména léková alergie), pacienti s onemocněními vzniklými na základě autoimunitní imunopatologické reaktivity. Dále osoby s poruchou plodnosti.

Součástí vyšetřovacích metod vedle pečlivé anamnézy a objektivního vyšetření je rozsáhlá laboratorní diagnostika, jejíž vysokou kvalitu dlouhodobě zaručuje naše imunologická laboratoř, která tvoří samostatnou jednotku v rámci Centrálních laboratoří.

Naleznete nás v pavilonu T1:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy