387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Klinická ambulance zajišťuje specializovanou diagnostickou a léčebnou činnost pro dospělé pacienty s poruchami funkcí imunitního systému v rámci oboru klinické imunologie a částečně i alergologie. Je poskytováno formou konziliárních služeb pro hospitalizované pacienty a pacienty ze specializovaných ambulancí Nemocnice České Budějovice a superkonziliární formou pro ambulantní pacienty indikované k vyšetření ambulantními alergology a klinickými imunology.

Klinická imunologie a alergologie je interdisciplinárním oborem. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s onemocněními vyvolanými imunopatologickými stavy. Nedílnou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika. Laboratorní imunologické vyšetření dává odpověď na některé otázky prognostické, diagnostické a napomáhá při monitorování aktivity onemocnění, resp. účinnosti nasazené terapie.

Akreditace 

Centrum klinické imunologie má akreditaci II. stupně

Vzdělávání studentů 

Po domluvě a dle kapacity zajišťuje i vzdělávání postgraduálně studujícím lékařům při jejich přípravě na atestaci z klinické imunologie a alergologie.

Naleznete nás v pavilonu T1:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy