CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Centrum klinické imunologie

anglický název: Centre for clinical immunology


prim. MUDr. Jiří Novák

Klinická imunologie a alergologie je interdisciplinárním oborem. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s onemocněními vyvolanými imunopatologickými stavy. Nedílnou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika. Laboratorní imunologické vyšetření dává odpověď na některé otázky prognostické, diagnostické a napomáhá při monitorování aktivity onemocnění, resp. účinnosti nasazené terapie.

Charakteristika pracoviště

Klinická ambulance zajišťuje specializovanou diagnostickou a léčebnou činnost pro dospělé pacienty s poruchami funkcí imunitního systému v rámci oboru klinické imunologie a částečně i alergologie formou konziliárních služeb zejména pro hospitalizované pacienty Nemocnice České Budějovice a superkonziliární formou pro ambulantní pacienty indikované k vyšetření ambulantními alergology a klinickými imunology.                  

Léčebná a diagnostická péče se zaměřuje především na nemocné s podezřením na imunitní nedostatečnost, kteří jsou zde dispenzarizováni a odpovídajícím způsobem léčebně zajištěni. Další skupinu pacientů tvoří nemocní s projevy alergické imunopatologické reakce zprostředkované protilátky IgE, pacienti s onemocněními vzniklými na základě autoimunitní imunopatologické reaktivity. Dále i osoby s poruchou plodnosti.

Veškerá komplexní činnost se opírá o laboratorní imunologická a alergologická vyšetření prováděná naší laboratoří, která tvoří samostatnou jednotku v rámci Centrálních laboratoří.

Ambulance

Ordinační hodiny                              

Pondělí

08:00 - 15:00

MUDr. Novák Jiří

Úterý

08:00 - 12:00

MUDr. Novák Jiří

Středa

08:00 - 12:00

MUDr. Novák Jiří

Čtvrtek

08:00 - 12:00

MUDr. Novák Jiří

                       

Zdravotní sestra - Fantová Jaroslava                    

telefon: +420 387873801

email: fantova.jaroslava@nemcb.cz

Informace pro spolupracující lékaře v oboru alergologie a klinická imunologie

Telefonické objednávání na čísle 387873801 v době od 13:30 do 14:30 hodin

 

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje