387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Informace k hospitalizaci pro rodiče

Vážení rodiče, onemocnění Vašeho dítěte nebo složitost jeho vyšetření je důvodem jeho hospitalizace na Dětském oddělení. Všichni pracovníci oddělení mají, stejně jako Vy, zájem na odborném a rychlém vyšetření nebo vyléčení Vašeho dítěte a jeho propuštění do domácího ošetřování. Aby Vaše informovanost o provozu oddělení byla co nejlepší, připravili jsme si pro vás následující text.

Přijetí k hospitalizaci

Příjmová ambulance je v provozu 24 hodin denně v přízemí Dětského oddělení. Ve všední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin je v provozu recepce, kde je nutné se hlásit, mimo tuto dobu je nutné buď počkat v čekárně nebo při zavřených vstupních dveřích zazvonit a vyčkat příchodu sestry.

Snímek obrazovky 2023-08-11 v 10.25.41.png (1.24 MB)

 

Co s sebou

Vaše dítě bude k hospitalizaci potřebovat základní hygienické potřeby a předměty denní potřeby uzpůsobené věku dítěte. Dále domácí obuv, ev. ponožky, dle vlastního uvážení pyžamo nebo župan. Při akutním příjmu, kdy nebyl čas vzít tyto věci s sebou, je vhodné přinést je další den.

Kojencům a malým dětem můžeme poskytnout veškeré oblečení, i pokud jsou zde v doprovodu matek. 

Oddělení je dostatečně vybaveno hračkami, hrami a knihami. Pokud však chcete dát svým dětem vlastní knihy, hračky, rádia, mobilní telefony, počítače, elektronické hry, apod., musíte počítat s jejich možným poškozením. Za eventuální poškození či ztrátu nemohou pracovníci oddělení zodpovídat.

Kompletní seznam doporučených věcí naleznete zde.

Doklady

Při přijetí je nutné mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, očkovací či zdravotní průkaz a jiné důležité dokumenty (zprávy z jiných hospitalizací, výsledky již provedených vyšetření, apod.).

Návštěvy

Návštěvní hodiny jsou denně od 12.00 do 19.00 hodin přímo na jednotlivých stanicích oddělení. Individuální návštěvy na stanicích intenzivní a resuscitační péče (JIRP) a stanici hematoonkologie jsou možné dle charakteru onemocnění a stavu dítěte vždy až po domluvě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou a také dle provozních možností těchto stanic – respektujte, prosím, omezení nebo ukončení návštěv v době akutního příjmu, při péči o kriticky nemocné dítě, apod.

Návštěvy jsou vhodné nejlépe v počtu 1-2 osob, děti na zodpovědnost rodičů. Z epidemiologického hlediska nejsou vhodné jako návštěvníci nemocné osoby nebo malé děti (nemocnice je riziková z důvodu možnosti infekce pro návštěvy).

V době nepříznivého počasí prosíme návštěvy přinést s sebou vlastní přezůvky nebo jsou k dispozici návleky za vstupními dveřmi na stanicích. Během návštěv respektujte, prosím, soukromí a zdravotní stav ostatních pacientů. Děti mají stravu 5x denně, proto zvažte množství a složení potravin, které jim nesete na návštěvu.

Telefonické informace pro rodiče

Počítejte prosím s dotazem na ověření totožnosti volajícího (informace dostává pouze zákonný zástupce nebo osoba vyjmenovaná v podepsaném Souhlasu s přijetím).

Informace se podávají se denně od 10:45 hodin do 11:30 hodin na telefonních číslech:

  • 38787 6341 stanice malých dětí
  • 38787 6331 stanice pooperační a poúrazové péče
  • 38787 6321 stanice velkých dětí
  • 38787 6376 hematoonkologická stanice
  • 38787 6352 jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Další telefonní čísla: 

  • 38787 6311 příjmová ambulance
  • 38787 6371 recepce

Hospitalizace doprovodu s dítětem na pokoji

Při hospitalizaci Vašeho dítěte na Dětském oddělení je možnost přijetí doprovodu dítěte mladšího 6 let (samozřejmě dle omezené kapacity lůžek). Ze zdravotní indikace jsou přijímány přednostně kojící matky, doprovod pečující o onkologicky nemocné nebo postižené dítě, doprovod k nácviku rehabilitace či léčby, doprovod závažně nemocného malého dítěte, apod.

Ubytování doprovodu na oddělení

Dle zájmu může být na oddělení přítomen doprovod dítěte, tzv. u lůžka (mimo JIRP). Doprovod má možnost využít placené ubytovny Dětského oddělení (suterén). Více informací zde.
Formuláře k ubytování naleznete v sekci Ke stažení.

Vyučování dětí a volný čas

O vyučování dětí na stanici velkých dětí a stanici pooperační a poúrazové péče se starají učitelé mateřské a základní školy, v odpoledních hodinách vychovatelky.
Více o škole a školní družině zde.

Propuštění dítěte

Propuštění s Vámi dohodne ošetřující lékař při podávání informací nebo sestra dle pokynů lékaře.

Naleznete nás v pavilonu D:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy