CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

STUDIJNÍ STIPENDIA

S ohledem na potřebu personálního zabezpečení poskytování zdravotních služeb nemocnicí a s rostoucím nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu na určitých odděleních nemocnice, zavádí nemocnice Motivační politiku pro studenty.

Komu je Motivační politika určena?

Budoucím zaměstnancům nemocnice, studentům posledních ročníků vybraných studijných programů a oborů vysokých škol a vyšších odborných škol uvedených níže, kteří s nemocnicí po ukončení studia uzavřou pracovněprávní vztah (pracovní poměr) a personálně zajistí posílení poskytování zdravotních služeb nemocnicí po sjednanou dobu.

 

Motivační politika je tak konkrétně určena:

 1. Studentům příslušné vyšší odborné školy studujícím tříletý vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra, a to v prezenční formě studia, ve 3. ročníku.
 2. Studentům příslušné fakulty příslušné vysoké školy, studujícím některý z níže uvedených tříletých bakalářských studijních programů v oboru uvedeném níže, a to v prezenční formě studia, ve 3. ročníku.
  1. studijní program ošetřovatelství, obor všeobecná sestra
  2. studijní program porodní asistence, obor porodní asistentka
  3. studijní program specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický záchranář
  4. studijní program specializace ve zdravotnictví, obor radiologický asistent
 3. Studentům příslušné fakulty příslušné vysoké školy studujícím dvouletý magisterský studijní program (navazující na bakalářský studijní program) v některém z níže uvedených oborů, a to v prezenční formě studia, ve 2. ročníku.

 

Studijní program

Obor

i. Ošetřovatelství:

Ošetřovatelská  péče v interních oborech

 

Ošetřovatelská  péče v chirurgických oborech

 

Ošetřovatelská  péče v geriatrii

 

Ošetřovatelská  péče v pediatrii

 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

ii. Specializace ve zdravotnictví:

Perioperační péče

 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

 

Komunitní péče v porodní asistenci

 

Intenzivní péče

 

Intenzivní péče v porodní asistenci

 

 

Co mohou studenti získat?

Stipendium, tj. pravidelnou měsíční platbu v penězích.

Doporučený postup podání žádosti o stipendium

Projevit zájem o získání stipendia musí student především podáním žádosti o stipendium na vzorovém formuláři, který je ke stažení zde. 

Postup podání žádosti:

 • stáhnout si vzor žádosti,
 • žádost vyplnit a podepsat (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud student se zpracováním osobních údajů souhlasí),
 • vytisknout ji,
 • nechat ji potvrdit příslušnou fakultou či školou,
 • naskenovanou žádost odeslat na e-mail stipendia@nemcb.cz,
 • pokud bude student vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia a o budoucí pracovní smlouvě, předat nemocnici originál potvrzené žádosti, a to kdykoli před uzavřením této smlouvy.

Na základě podané žádosti může být student pozván k osobnímu pohovoru a případnému projednání žádosti.  Datum případného projednání žádosti, bude-li k němu student vyzván, bude studentovi sděleno na adresu, kterou uvede v žádosti o stipendium.

V případě, že nemocnice vybere studenta jako vhodného příjemce stipendia, bude mezi nemocnicí a studentem uzavřená výše uvedená smlouva, k jejímuž uzavření bude student nemocnicí vyzván.

Podrobnější informace můžete získat u p. Traplové – zaměstnanecké oddělení, tel.:  387 872 111, nebo na mail stipendia@nemcb.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje